HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 11/03/2019 | 10:05 GMT+7

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Nông tại Kế hoạch số 82/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 ban hành ngày 5/3.

Theo đó, cùng với thực hiện nghiêm pháp luật về PCTN, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN cũng như phát huy vai trò, sức mạnh của xã hội trong phát hiện hành vi tham nhũng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tính tiên phong gương mẫu trong công tác PCTN, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, qua đó củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định các giải pháp phòng ngừa là chính, các cấp, các ngành, địa phương cần phải xác định những nội dung, lĩnh vực trọng điểm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng để xây dựng các giải pháp phòng, chống thích hợp, hiệu quả. Công tác PCTN phải gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác PCTN tập trung vào 5 nội dung chính: Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong PCTN.

Mạnh Hùng

1,074
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?