HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII: Bộ máy nhà nước các cấp từng bước được sắp xếp tinh gọn

Cập nhật ngày: 19/11/2018 | 10:54 GMT+7

Qua gần 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 25/10/2017 (gọi tắt là NQ18) của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII), bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã và đang từng bước được sắp xếp, đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Thực hiện các nội dung NQ18, ngày 8/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 26-Ctr/TU và kịp thời chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ, thống nhất bằng Công văn số 943 ngày 15/3/2018. Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 300 để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Sở Nội vụ đóng góp ý kiến vào việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của Sở Công thương tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Công thương. Ảnh: Phan Tân

Qua gần 5 tháng triển khai, đến nay 19 sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã xây dựng xong Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo Sở Nội vụ, qua tổng hợp các đề án, tổ chức bộ máy và số lượng lãnh đạo các phòng chuyên môn của 19 cơ quan đều giảm đáng kể.

Cụ thể, số lượng các phòng chuyên môn của các cơ quan, đơn vị đã giảm 42 phòng (từ 145 phòng xuống còn 103 phòng), số lượng chi cục và tương đương (trực thuộc các sở, ban, ngành) giảm 5 đơn vị (từ 15 xuống còn 10 đơn vị). Trong 10 chi cục và tương đương còn lại, 6 đơn vị gồm: Chi cục Giám định xây dựng, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Ban Tôn giáo và Ban Thi đua - Khen thưởng, UBND tỉnh yêu cầu các sở không thành lập mới các phòng bên trong mà chuyển bộ phận tài chính, lái xe về Văn phòng sở để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và thực hiện theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Riêng 4 chi cục thuộc Sở Nông nghiệp - PTNT, do đặc thù ngành nên Sở Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh cho phép thành lập các phòng chuyên môn thuộc chi cục (số lượng giảm 6 phòng so với trước khi sắp xếp).

Việc hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành một 1 văn phòng tham mưu, giúp việc chung cũng đang được triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2019.
Về sáp nhập, hợp nhất các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện/thị xã/thành phố (UBND cấp huyện), xã, Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Văn Quỳnh cho biết, đơn vị đã tham mưu Đề án sắp xếp và được UBND tỉnh hướng dẫn các địa phương thực hiện. Trong đó, UBND tỉnh thống nhất tổ chức 8 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện gồm các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Thanh tra, Nông nghiệp - PTNT (đối với thị xã/thành phố là phòng Kinh tế) và phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với thị xã/thành phố là phòng Quản lý đô thị). Ngoài ra, phòng Nội vụ sẽ sáp nhập với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và 2 phòng: Y tế, Dân tộc sẽ sáp nhập về Văn phòng cấp huyện. Dự kiến, Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện sẽ hoàn thành trong tháng 12/2018.

 

Cũng theo Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy, các sở, ban, ngành dự kiến giảm 34 trưởng phòng, 5 chi cục trưởng, 9 phó chi cục trưởng, 60 phó trưởng phòng. Hiện tại, UBND tỉnh đang thẩm định và dự kiến sẽ phê duyệt toàn bộ đề án, đề nghị xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành trong tháng 11/2018 để chính thức thực hiện trong tháng 1/2019.

 

Cùng với cấp tỉnh và huyện, việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã và ở tổ dân phố, thôn, buôn, bon (gọi chung là cấp thôn) cũng đang được tiến hành. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 414 ngày 9/8/2018 để hướng dẫn cụ thể cho UBND cấp huyện triển khai. Cũng theo ông Đoàn Văn Quỳnh, hiện toàn tỉnh có 789 đơn vị cấp thôn, trong đó có 104 đơn vị chưa đạt 50% tiêu chí về quy mô số hộ gia đình (theo quy định tại Thông tư số 09 năm 2017 của Bộ Nội vụ, số hộ gia đình tối thiểu của một thôn ở miền núi là 200 hộ, ở tổ dân phố là 300 hộ). Theo Kế hoạch 414 của UBND tỉnh, UBND cấp huyện đang tiến hành rà soát và xây dựng hồ sơ xin chủ trương sáp nhập đối với các đơn vị cấp thôn chưa đạt theo quy định. Dự kiến chậm nhất đến tháng 10/2019, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Lê Phước

730
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?