HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh: Nâng cao công tác phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị

Cập nhật ngày: 13/09/2017 | 08:00 GMT+7

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động, nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các bên từng bước được nâng cao.

Trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chủ động phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua phối hợp tuyên truyền, vận động, các tầng lớp nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về chính sách đại đoàn kết dân tộc. Trong hoạt động giám sát, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tích cực tham gia, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nghị quyết của HĐND tỉnh, pháp luật ở địa phương.

Sau mỗi đợt giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh luôn tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát, các kiến nghị có liên quan để Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh hoàn thiện báo cáo, đề xuất, kiến nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện đúng luật định.

Hai bên cũng phối hợp giám sát có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là những vấn đề bức xúc và kiến nghị nhiều lần của cử tri chưa được giải quyết để UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triệt để.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp tích cực với Ủy ban MTTQVN tỉnh thực hiện quyền giám sát hoạt động của cơ quan dân cử tại các kỳ họp, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, hoạt động nơi công tác và nơi ứng cử của đại biểu HĐND. Từ đó, Ủy ban MTTQVN tiếp nhận thông tin chính xác, đầy đủ về kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng, phân loại đại biểu trong nhiệm kỳ hoạt động. HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh còn phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các hoạt động như tham gia các kỳ họp, phiên họp, duy trì chế độ thông tin giữa hai bên.

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định. Theo đó, việc sơ kết thực hiện quy chế phối hợp hàng năm chưa được duy trì và tổ chức đúng quy định nên chưa đánh giá kịp thời những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân còn nhiều hạn chế, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa. Từ đó, việc khiếu kiện vượt cấp, gửi đi nhiều cơ quan có những vấn đề giải quyết không dứt điểm.

Để phát huy kết quả đạt được cũng như khắc phục những hạn chế trên, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN và UBND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, các bên xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung bám sát chức năng của từng cơ quan, nội dung quy chế đã đề ra nhằm chủ động phối hợp triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định, nhất là nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri. Các bên duy trì chế độ thông tin báo cáo, tăng cường trao đổi, thống nhất, nhằm giải quyết công việc một cách nhanh gọn, có hiệu quả, đúng pháp luật và phù hợp thực tế. Hàng năm, các bên sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

  Từ năm 2011 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức thành công trên 260 buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện, thị xã, thu hút trên 21.500 lượt người tham gia. Tuy đã có nhiều cố gắng để đổi mới, nhưng nhìn chung, công tác tiếp xúc cử tri chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc Ủy ban MTTQVN tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết còn chậm và chưa đầy đủ.  

 

Nguyễn Hiền

497
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?