HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật ngày: 28/06/2016 | 09:37 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 225 thực hiện Chương trình số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận số 120 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS).

Mục đích của kế hoạch là nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDCCS.

UBND tỉnh chỉ đạo, cùng với việc nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, các cơ quan nhà nước tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Việc xây dựng và thực hiện QCDCCS cần được với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp.

Chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu phải nêu cao vai trò của mình trong việc xây dựng và thực hiện QCDCCS trong phạm vi được phân công phụ trách, chú trọng các cơ sở thực hiện chưa tốt. Công tác tiếp xúc công dân cần phải được tăng cường để lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời các khiếu nại, bức xúc của nhân dân...

M.H

1,041
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?