Tỉnh Đắk Nông có 295 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 23/08/2021 | 08:58 GMT+7

Theo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, năm 2021, toàn tỉnh có 295 người được UBND tỉnh công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Thời gian qua, bằng uy tín và trách nhiệm của mình, người có uy tín luôn phát huy tốt vai trò trong việc vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Ảnh minh họa

Cùng với hỗ trợ đắc lực các cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, người có uy tín đã phát huy hiệu quả vai trò tiên phong trong việc vận động người dân hưởng ứng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.

Đặc biệt, người có uy tín còn chú trọng vận động Nhân dân các dân tộc nâng cao tinh thần cảnh giác, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong những năm qua, tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có uy tín như cấp báo miễn phí; tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết; thăm hỏi bản thân hoặc người thân không may bị ốm đau, gặp hoàn cảnh khó khăn...

Sự quan tâm thường xuyên và kịp thời của tỉnh là nguồn động viên để người có uy tín ngày càng phát huy vai trò nòng cốt chính trị, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng Đắk Nông phát triển.

Hoàng Thanh

1,955
Viết bình luận mới