HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư

Cập nhật ngày: 06/03/2019 | 09:05 GMT+7

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch 99-KH/TU về tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Theo kế hoạch, đối với cấp tỉnh, Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 28-CT/TW do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Thành phần bao gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập thể lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể của tỉnh; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh; trưởng các ban HĐND tỉnh; giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương của tỉnh; thường trực các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và trưởng ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã. Thời gian tổ chức là ½ ngày và hoàn thành trong tháng 3/2019.

Đối với cấp huyện và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW. Tùy điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tham mưu cho thường trực cấp ủy tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW đến cán bộ chủ chốt huyện, thị, các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện và tương đương. Thời gian tổ chức là ½ ngày và hoàn thành trước ngày 29/3/2019.

Đối với cấp cơ sở, các đảng bộ, chi bộ ở cơ sở tùy điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị có thể tổ chức các lớp học tập hoặc lồng ghép trong các đợt sinh hoạt chính trị giới thiệu, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW cho toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ. Thời gian hoàn thành trước ngày 29/4/2019.

Về triển khai trong Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân, các cấp ủy đảng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 28-CT/TW nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội tham gia xây dựng Đảng, thực hiện tốt việc giám sát các tổ chức đảng, đảng viên.

Các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung, hình thức và cách làm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.   

Nguyễn Hải

1,304
Viết bình luận mới