HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tổ chức được 245 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Cập nhật ngày: 19/04/2017 | 09:50 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch số 28, ngày 8/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đến cuối tháng 3/2017, toàn tỉnh đã tổ chức được 245 lớp, với 24.428 cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, quần chúng tham gia; trong đó có 19.198 đảng viên, chiếm 78,59%.

Nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy đảng quan tâm, sâu sát, bảo đảm kế hoạch và có chất lượng.

Phan Tân

126
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 3.054 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó có trên 90% là DN nhỏ và siêu nhỏ. Nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tiếp cận các chính sách, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ phía nhà nước. Theo bạn để tiếp cận tốt thông tin, các doanh nghiệp cần làm gì?