HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tổ chức được 245 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Cập nhật ngày: 19/04/2017 | 09:50 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch số 28, ngày 8/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đến cuối tháng 3/2017, toàn tỉnh đã tổ chức được 245 lớp, với 24.428 cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, quần chúng tham gia; trong đó có 19.198 đảng viên, chiếm 78,59%.

Nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy đảng quan tâm, sâu sát, bảo đảm kế hoạch và có chất lượng.

Phan Tân

196
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Vừa qua, Báo Đắk Nông và các phương tiện truyền thông đã phản ánh nhiều về tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục. Theo bạn làm cách nào để hạn chế được những sự việc đau lòng này?