HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tổ chức được 245 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Cập nhật ngày: 19/04/2017 | 09:50 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch số 28, ngày 8/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đến cuối tháng 3/2017, toàn tỉnh đã tổ chức được 245 lớp, với 24.428 cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, quần chúng tham gia; trong đó có 19.198 đảng viên, chiếm 78,59%.

Nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy đảng quan tâm, sâu sát, bảo đảm kế hoạch và có chất lượng.

Phan Tân

107
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một số địa phương trong tỉnh Đắk Nông đã ra quân xử lý lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, theo bạn việc làm này như thế nào?