HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Bí thư

Cập nhật ngày: 03/06/2020 | 08:24 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 172 chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.

Theo đó, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 42 rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người dân. Trong đó, các đảng bộ, địa phương, đơn vị tùy vào điều kiện cụ thể tập trung chỉ đạo việc học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể, người dân chủ động nghiên cứu, nắm bắt sâu sắc những nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 42 nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng, tính cấp thiết về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới…

Hồng Thoan

705
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?