Tri ân các thế hệ đi trước và giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay

Cập nhật ngày: 26/10/2020 | 16:57 GMT+7

Ấn phẩm “Lịch sử Đường hành lang chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (1954-1975)” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông chỉ đạo nội dung và Nhà Xuất bản chính trị quốc gia Sự thật Hà Nội chịu trách nhiệm in ấn, phát hành là một ấn phẩm đặc biệt về quá trình xây dựng và bảo vệ Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông.

Theo ông Đoàn Văn Kỳ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, để ra đời ấn phẩm đặc biệt này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chủ nhiệm Đề tài, Tổ sưu tầm tư liệu đã triển khai sưu tầm tư liệu, đi điền dã từ tháng 7-11/2015 tại các huyện trong tỉnh, khu vực Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, khu vực TP. Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ, các tỉnh Tây Nguyên và các trung tâm lưu trữ quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cán bộ lão thành cách mạng và thân nhân từ mọi miền đất nước về dự Lễ tưởng niệm

Tổ sưu tầm đã gặp, trao đổi, ghi chép, ghi âm từ các đồng chí lão thành cách mạng về những sự kiện lịch sử, nội dung liên quan đến đề tài trên tuyến Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong đó, 90 nhân chứng sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và 110 nhân chứng ở các tỉnh như TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam…

Việc thu thập những tài liệu, tư liệu thành văn có giá trị tại các cơ quan lưu trữ một cách có hệ thống theo từng nội dung cụ thể như Viện Lịch sử Đảng, Cục Lưu trữ Trung ương, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Quân Khu 7, bảo tàng các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, ban tuyên giáo các tỉnh, thành có nhân chứng lịch sử từng tham gia kháng chiến tại tỉnh Quảng Đức (cũ)...

Bên cạnh đó, Tổ sưu tầm cũng tiến hành tổ chức lấy phiếu từ nhân chứng lịch sử và đi điền dã tại các điểm bắt nối liên lạc, các địa bàn nằm trên đường hành lang của tỉnh một cách khoa học, chính xác. Tổ đã thu thập, khai thác được các tư liệu có giá trị, vật chứng, tài liệu tham khảo cũng như sưu tầm, chụp lại một số hiện vật và hình ảnh liên quan, các bằng khen, hồi ký, ký ức hồi tưởng, lời kể của các lão thành cách mạng…

Ông Kỳ cho biết: “Sau khi hoàn thành việc thực hiện kế hoạch sưu tầm tư liệu, đi điền dã, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành đối chiếu, xác minh tư liệu, sắp xếp hệ thống lại các loại tài liệu đã sưu tầm theo trình tự phân kỳ lịch sử nhằm nâng cao chất lượng, phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn đề tài. Quá trình biên soạn, hoàn chỉnh nội dung đề tài phải qua nhiều bước như biên soạn chuyên đề, hoàn chỉnh dự thảo lần 1 (tháng 1-3/2016); tổ chức hội thảo đề tài (tháng 4/2016); xin ý kiến một số nhân chứng lịch sử, Ban chỉ đạo đề tài lần 1, lần 2; chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề tài (tháng 5-8/2016); tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài (tháng 10/2016); nghiệm thu cấp tỉnh (tháng 12/2016); hoàn chỉnh, in ấn đề tài (năm 2017)”.

Việc nghiên cứu, biên soạn ấn phẩm “Lịch sử đường hành lang chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (1954-1975)” có ý nghĩa quan trọng, nhằm tái hiện lại một cách có hệ thống lịch sử hình thành và phát triển Đường hành lang chiến lược trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, cuốn sách còn nhằm ghi nhớ và thể hiện sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng trong quá trình xoi, mở đường, khai thông, chiến đấu, bảo vệ tuyến Đường hành lang chiến lược trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Các cựu chiến binh gặp nhau tại Lễ tưởng niệm ôn lại ký ức xoi, mở đường

Ấn phẩm “Lịch sử đường hành lang chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (1954-1975)” gồm hai phần, với 7 chương. Phần thứ nhất giới thiệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và truyền thống đấu tranh của quân và dân tỉnh Đắk Nông (Quảng Đức cũ) trước khi mở đường hành lang chiến lược (1930-1954).

Phần thứ hai nêu rõ quá trình xoi, mở đường, bắt nối liên lạc, khai thông và bảo vệ Đường hành lang chiến lược, góp phần chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam (1954-1975). Cuốn sách cũng giới thiệu khá đầy đủ danh sách cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng, bảo vệ Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam gồm: Đoàn B90, Đoàn C200, ngành giao bưu tỉnh Quảng Đức, bộ phận điện đài-cơ yếu tỉnh Quảng Đức.

Qua ấn phẩm, các bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ càng hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử hào hùng, qua đó ghi công và tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân đã tham gia chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ xoi, mở Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng. 

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,531
Viết bình luận mới