Ủy ban Bầu cử tỉnh thành lập các tiểu ban và tổ chuyên viên giúp việc

Cập nhật ngày: 24/02/2016 | 09:55 GMT+7

Ngày 23/2, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBBC thành lập các tiểu ban và tổ chuyên viên giúp việc cho UBBC tỉnh.

Theo đó, UBBC tỉnh quyết định thành lập 5 tiểu ban và 1 tổ chuyên viên giúp việc cho UBBC bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, Tiểu ban nhân sự gồm 7 thành viên; đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban có nhiệm vụ giúp UBBC tỉnh thực hiện các bước theo quy trình lựa chọn ứng cử ĐBQH và ứng cử viên ĐBHĐND tỉnh. Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền gồm 7 thành viên; đồng chí Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo có 5 thành viên; đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban An ninh quốc phòng có 5 thành viên; đồng chí Nguyễn Ngọc Chương, UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban Vật chất gồm 5 thành viên; đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là Trưởng tiểu ban. Tổ chuyên viên giúp việc cho UBBC tỉnh có 15 thành viên; ông Khổng Xuân Dũng, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ làm Tổ trưởng.

Các tiểu ban và tổ chuyên viên giúp việc UBBC tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai xây dựng kế hoạch công tác, phân công cụ thể các thành viên để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Bảo Ngọc

 

7,916
Viết bình luận mới