HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Văn phòng Tỉnh ủy bám sát thực tiễn, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ

Cập nhật ngày: 21/10/2019 | 10:01 GMT+7

Là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) đã nỗ lực bám sát thực tiễn cuộc sống, phấn đấu thực hiện ngày càng tốt hơn công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các chuyến công tác về cơ sở  của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành công đều có sự chuẩn bị, phục vụ của Văn phòng Tỉnh ủy (Ảnh: Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình trồng hoa ở phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa))

Chủ động trong tham mưu, giúp việc

Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức điều hành các hoạt động của Đảng bộ tỉnh, VPTU đã tập trung đổi mới lề lối làm việc, cải tiến phương pháp công tác, tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, giúp việc. Đơn vị kịp thời tham mưu tổng hợp, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh.

Chỉ tính năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, VPTU tổ chức thẩm định, trình Tỉnh ủy ban hành 2 nghị quyết, 19 chương trình, 20 chỉ thị, 79 kế hoạch, 107 báo cáo, 6 đề án, 178 kết luận, 701 thông báo và nhiều thể loại văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được phát đi.

Đặc biệt, 9 tháng đầu năm 2019, VPTU làm tốt công tác tham mưu ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; thành lập các tiểu ban, các tổ giúp việc cũng như chuẩn bị nội dung làm việc của Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Trung ương; xây dựng đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XII Đảng bộ tỉnh… Nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp, làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị chu đáo. Chất lượng, nội dung chương trình, văn bản, báo cáo, các văn bản thẩm định được nâng lên, thể hiện rõ quan điểm, đề xuất, tham mưu, giúp cấp ủy tỉnh thuận lợi trong xem xét, ra quyết định lãnh đạo, chỉ đạo.

Song song đó, việc theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện ý kiến, kết luận lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên phạm vi toàn tỉnh được thực hiện thường xuyên. Mặt khác, ngoài báo cáo hàng tháng, hàng quý, VPTU còn làm tốt công tác thông tin tổng hợp cũng như cử cán bộ, chuyên viên đi cơ sở nắm tình hình, bảo đảm cung cấp những thông tin nhiều chiều, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, tài chính ngày càng chính quy, chặt chẽ, khoa học, góp phần tích cực, hiệu quả vào sự lãnh đạo của cấp ủy.

Đồng chí Lê Văn Chiến, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện công tác tổ chức tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

Hoàn thiện mô hình văn phòng phục vụ chung

Cùng với sắp xếp bộ máy bên trong, từ tháng 10/2018, VPTU đã phối hợp với các ban đảng của Tỉnh ủy tổ chức hoàn thiện và vận hành văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh. VPTU đã xây dựng các quy chế, quy định chung, thống nhất các nội dung liên quan đến phục vụ chung...

Cụ thể, trong lĩnh vực tài chính đảng, VPTU phân công cán bộ kế toán phụ trách từng ban đảng riêng để thuận tiện trong theo dõi, hướng dẫn đối với chi tiêu. Đơn vị cùng với các ban đảng phối hợp xây dựng quy định chung về công tác lập dự toán, thông báo hạng mức kinh phí được phân bổ, quy định, quy trình, thủ tục thanh quyết toán… VPTU thành lập đội xe, phân công người chuyên trách trong điều phối xe, theo dõi, quản lý đội ngũ nhân viên lái xe... Đối với nhân viên phục vụ được điều tiết hài hòa trong việc phục vụ các cuộc họp, hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Châu, Trưởng Phòng Hành chính Lưu trữ - VPTU, việc sắp xếp đã được thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy. Cán bộ, công chức có trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tương đối phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Qua gần 11 tháng thực hiện, VPTU phục vụ chung chủ yếu trên hai lĩnh vực tài chính và quản trị cơ bản chu đáo, hài hòa, phối hợp khá tốt, bảo đảm kinh phí kịp thời, chưa phát sinh vấn đề gì lớn làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh. Các chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh và cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh được tổ chức phục vụ kịp thời.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Một nét nổi bật nữa là việc ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trong hoạt động của VPTU ngày càng có nhiều đổi mới. Từ tháng 7/2018, VPTU đã triển khai ứng dụng chữ ký số và chuyển văn bản điện tử trong phạm vi các cơ quan trong hệ thống mạng nội bộ của Đảng từ tỉnh đến huyện. Đến nay, việc thực hiện chữ ký số, tiếp nhận, chứng thực văn bản ký số khá tốt.

Phần mềm Hệ thống thông tin điều hành của Tỉnh ủy trên môi trường mạng internet, thực hiện quy trình luân chuyển văn bản đi, đến qua mạng đã được đưa vào ứng dụng trong toàn tỉnh. Công tác cài đặt, cấu hình, đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ và sử dụng công nghệ thông tin được triển khai kịp thời. Các thiết bị công nghệ thông tin được trang bị thay thế, bổ sung cơ bản đáp ứng yêu cầu làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan đảng theo quy định. Mạng thông tin diện rộng của Tỉnh ủy, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được hoàn thiện, hoạt động hiệu quả. Công tác số hóa tài liệu của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã kết nối hoàn chỉnh kho cơ sở dữ liệu số hóa với hệ thống mục lục hồ sơ điện tử đưa vào khai thác sử dụng trên mạng diện rộng của Đảng.

Bài, ảnh: Lam Giang

619
Viết bình luận mới