HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Việc giám sát theo Quy định 124 phải thực hiện trên tinh thần xây dựng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch

Cập nhật ngày: 14/12/2018 | 09:05 GMT+7

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Để hiểu về thực tế triển khai Quy định 124 ở Đắk Nông, phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

PV: Thưa đồng chí, ở tỉnh ta việc triển khai  Quy định 124 của Trung ương Đảng đã được thực hiện như thế nào?

Đ/c Điểu Xuân Hùng: Để kịp thời thực hiện Quy định 124, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 964-QĐ/TU ngày 5/7/2018 về Hướng dẫn giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên về Quy định 124 gắn với Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội và Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các Quyết định 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) tại các huyện, thị xã.

PV: So với Quyết định 217 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội thì Quy định 124 có điểm gì khác, thưa đồng chí?

Đ/c Điểu Xuân Hùng: Điểm mới của Quy định 124 là trong đó đã chỉ ra một cách cụ thể về quyền, trách nhiệm của chủ thể giám sát gồm giám sát thường xuyên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; được mời tham dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng, HĐND, UBND liên quan đến nội dung giám sát; các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân; công tâm, dân chủ, khách quan khi thực hiện giám sát; chịu trách nhiệm trước cấp ủy, tổ chức đảng về kết quả giám sát; tránh nể nang, né tránh hoặc bị lợi dụng trong hoạt động giám sát.

Đối với chủ thể giám sát, ngoài MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thì còn có nhân dân. Quy định chỉ rõ, nhân dân thực hiện quyền giám sát thông qua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; phản ánh, kiến nghị đến cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và cơ quan có thẩm quyền về những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

PV: Trước khi có Quy định 124, MTTQ tỉnh đã thực hiện giám sát đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu hay chưa?

Đ/c Điểu Xuân Hùng: Khi chưa có Quy định 124, MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nhà nước (gọi chung là cá nhân) theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị. Riêng việc giám sát đại biểu dân cử, công chức theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị thì cũng gần giống giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong Quy định 124.

Nội dung chủ yếu là giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

PV: Thông thường, việc giám sát nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt thường khó tránh khỏi tình trạng nể nang, né tránh, vậy MTTQ các cấp cần phải làm gì để việc giám sát diễn ra công khai, minh bạch trên tinh thần nói thẳng nói thật?

Đ/c Điểu Xuân Hùng: Có thể nói, Quy định 124 được ban hành không chỉ góp phần phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên mà còn góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Vì vậy, để thực hiện tốt chức năng giám sát theo Quy định 124, MTTQ các cấp cần phải có kế hoạch cụ thể trong hoạt động giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam. Trong quá trình thực hiện giám sát cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội với các cơ quan tổ chức có liên quan; không làm cản trở hoặc ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của tổ chức, cá nhân, gia đình người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Việc giám sát phải thực hiện trên tinh thần xây dựng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch.

Hiện nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đang triển khai kế hoạch kịp thời phát huy vai trò giám sát của MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên ở nơi làm việc và giám sát cán bộ, đảng viên sinh hoạt, cư trú trên địa bàn dân cư.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Hoài thực hiện

1,656
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?