HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Xây dựng “Bộ câu hỏi/trả lời” tối thiểu là 500 câu về giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 07/11/2019 | 09:21 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia, UBND tỉnh vừa có Công văn số 5047/UBND-NCKSTT về việc đề xuất Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, để xây dựng “Bộ câu hỏi/trả lời” tối thiểu là 500 câu về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, tích hợp trên Cổng dịch vụ quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã đề xuất câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cụ thể. Trong đó, mỗi sở, ngành đề xuất ít nhất 20 câu hỏi/câu trả lời. UBND các huyện, thị xã, mỗi đơn vị đề xuất ít nhất 100 câu hỏi/trả lời.

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và gửi câu hỏi/trả lời về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 10/11.

Thùy Dương

792
Viết bình luận mới