HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để phát huy vai trò lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 11/08/2020 | 08:17 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt được các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chú trọng thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực.

Chất lượng sinh hoạt nâng lên

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn, xác định giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố các tổ chức đảng yếu kém.

Đảng ủy Khối đã ban hành 2 nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn về trình tự, nội dung, tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối đã thành lập mới 2 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, chuyển 20 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp về trực thuộc các huyện ủy, thành ủy; giải thể 10 tổ chức cơ sở đảng trong các công ty lâm nghiệp. Đảng ủy đã tiếp nhận 14 chi bộ cơ sở thuộc các huyện ủy về trực thuộc Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh và Đảng ủy Cục Thuế tỉnh; chuyển 1 chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở... 

Vì vậy, hiện nay, Đảng bộ Khối có 77 tổ chức cơ sở đảng; trong đó 31 đảng bộ cơ sở và 46 chi bộ cơ sở. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt trên 60% và tỷ lệ không hoàn thành nhiệm vụ dưới 10%.

Chú trọng kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời. Qua đó, cấp ủy đánh giá đúng tình hình, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Toàn Đảng bộ đã kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 82 lượt tổ chức cơ sở đảng (đạt 106,5%); kiểm tra 2.450 lượt đảng viên (đạt 73,6%); giám sát 36 tổ chức đảng (đạt 156%) và 907 đảng viên (đạt 27,2%). Đảng ủy cũng tiến hành kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với 21 tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra 6 tổ chức đảng và 126 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật 149 đảng viên (chiếm 4,47% so với đảng viên toàn Đảng bộ); trong đó khiển trách 127 người, cảnh cáo 13 người, cách chức 1 người và khai trừ 8 người.

Việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối nhận được 49 đơn thư tố cáo, trong đó 21 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 23 trường hợp thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý, 5 trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở.

Trong đó, 30 đơn không giải quyết do giấu tên, giả mạo; hướng dẫn trả lại 2 đơn, chuyển về tổ chức đảng xem xét 5 đơn và 8 đơn có cơ sở đi thẩm tra, xác minh và đã giải quyết.

Hoàng Bảo

336
Viết bình luận mới