HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Cập nhật ngày: 15/11/2018 | 09:45 GMT+7

15 năm qua, nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông đã xác định phương hướng, chủ trương xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên rất đúng đắn, luôn chú trọng vị trí, vai trò của người thầy là nhân tố trung tâm làm nên chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Khi mới thành lập, đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường còn rất mỏng nên nhu cầu tuyển dụng giảng viên trở thành nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách. Căn cứ quy định của Trung ương và quyết định của Tỉnh ủy về định khung biên chế của Trường Chính trị tỉnh không quá 55 người, trong đó 2/3 là giảng viên nên giai đoạn 2004-2010, lãnh đạo nhà trường đã ưu tiên tuyển dụng giảng viên vào vị trí biên chế còn thiếu của các khoa, phòng. Công tác tuyển dụng giảng viên được thực hiện theo tiêu chuẩn quy chế giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và phải qua xét duyệt ban đầu về khả năng giảng dạy để tránh trường hợp tuyển dụng rồi nhưng không phát triển giảng viên được về chuyên môn, chính trị gây lãng phí nguồn nhân lực.

Ngoài việc bản thân giảng viên tự phấn đấu, nhà trường rất quan tâm đến các khâu trong quá trình đào tạo giảng viên như đưa đi đào tạo, cử đi dự học các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề hàng năm của Học viện và các bộ, ngành ở Trung ương tổ chức; kịp thời bố trí giảng viên trẻ tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về phương pháp, kỹ năng sư phạm, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, thực hiện tốt việc cập nhật kiến thức mới, thông tin thời sự cho đội ngũ giảng viên. Với sự vào cuộc tích cực của Ban Giám hiệu, Hội đồng khoa học, của các khoa và tập thể đội ngũ giảng viên, phát huy truyền thống người đi trước hướng dẫn người đến sau, giảng viên có kinh nghiệm tận tình chia sẻ với giảng viên trẻ mới vào nghề nên đã tạo nên cộng đồng sư phạm trách nhiệm và tích cực trong đội ngũ giảng viên.

Hội thảo về xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông hiện nay do Trường chính trị tỉnh tổ chức ngày 26/9/2018. Ảnh: Đặng Hiền

Đến nay, nhà trường cơ bản bảo đảm thực hiện chức năng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng quản lý hành chính cho cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh. Tổng hợp số liệu thống kê cho thấy trường đã đào tạo được 66 lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính, 4 lớp trung cấp hành chính; bồi dưỡng 25 lớp kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và nhiều lớp bồi dưỡng khác với hàng ngàn lượt học viên.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, đòi hỏi người giảng viên phải có phẩm chất chính trị tốt. Thực hiện tiêu chuẩn hóa về trình độ lý luận chính trị theo quy định của quy chế giảng viên Trường Chính trị tỉnh, việc bố trí giảng viên học tập các lớp lý luận chính trị ngày càng tăng, tính đến nay đội ngũ giảng viên có trình độ cao cấp là 13 đồng chí, trung cấp có 6 đồng chí, theo kế hoạch đến hết năm 2019 tất cả giảng viên đều đạt chuẩn về trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

 

Khi mới thành lập năm 2004, trường có 14 cán bộ, giảng viên trong đó có 9 cán bộ giảng dạy, đến nay đã tăng lên 46 cán bộ, viên chức và người lao động trong đó có 26 giảng viên. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của trường có 1 giảng viên cao cấp, 5 giảng viên chính, 18 thạc sỹ (trong đó có 2 người đang nghiên cứu sinh). Nhìn chung, giảng viên các khoa cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và phương pháp sư phạm, trên 90% giảng viên có thời gian đứng lớp trên 5 năm. Hầu hết giảng viên luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức lối sống lành mạnh; luôn tích cực nghiên cứu nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy; yêu nghề, nhiệt tình trong công tác.

 

Tuy nhiên, việc xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của trường vẫn còn những hạn chế, đó là thiếu kinh nghiệm thực tiễn, đến nay trường chưa bố trí được giảng viên dưới 40 tuổi đi thực tế có kỳ hạn ở cơ sở. Kinh nghiệm cho thấy giảng viên đi thực tế ở cơ sở, nếu được tham gia vào các vị trí của bộ máy lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp xã trong một khoảng thời gian nhất định sẽ được trải nghiệm thực tiễn. Vì được trải qua thực tiễn, sau này khi trở lại bục giảng sẽ phát huy tốt hơn phương châm “lý luận gắn liền với thực tiễn” theo quan điểm đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, giáo dục lý luận chính trị của Đảng hiện hành.

Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới đòi hỏi nhà trường phải không ngừng phấn đấu vươn lên. Trong đó, việc xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết. Với sự quyết tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu và toàn thể viên chức nhà trường, tin tưởng rằng đội ngũ giảng viên của trường ngày càng vững mạnh, có chuyên môn giỏi, phẩm chất chính trị tốt, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Nguyễn Viết Bé

937
Viết bình luận mới