HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Cập nhật ngày: 19/02/2020 | 08:48 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nam miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nam miền Nam

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 69/KH-BCĐ ngày 13/2/2020 về triển khai xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

Cụ thể, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể các cấp chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần được tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào cần được tập trung phát động ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, biên giới, vùng tập trung tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số…

Mạnh Hùng

1,441
Viết bình luận mới