• Được đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 qua "Sổ sức khỏe điện tử"
  • 16:53 14/09/2021
  • Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiếp nhận, triển khai Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.