• Chuyện bên lề Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII
 • 15:56 02/02/2016
 • Kỷ lục số lần tham dự đại hội: Đó là đại biểu Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí đã có 8 lần tham dự Đại hội Đảng toàn quốc. Tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Hà Thị Khiết được bầu vào Đoàn Chủ tịch của Đại hội.
 • Trung tâm báo chí sôi động cùng Đại hội
 • 15:57 01/02/2016
 • Trong những ngày Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra, trên 700 nhà báo, phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã kịp thời thông tin diễn biến các sự kiện. Trung tâm Báo chí Đại hội XII luôn trong không khí nhộn nhịp, khẩn trương.
 • Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
 • 15:57 30/01/2016
 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 20- 28/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng.
 • Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp
 • 16:01 28/01/2016
 • Sau 9 ngày làm việc (từ ngày 20- 28/1) tích cực, nghiêm túc, có trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 28/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII đã họp phiên bế mạc, dưới sự điều hành của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
 • Gửi trọn niềm tin vào Đảng
 • 16:01 28/01/2016
 • Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII đã bế mạc, thành công tốt đẹp.
 • Báo chí đóng góp to lớn vào thành công của Đại hội XII của Đảng
 • 16:00 28/01/2016
 • Sáng 28/1, ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự họp báo, gặp gỡ các phóng viên trong nước và nước ngoài. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng dự.
 • Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa
 • 16:04 27/01/2016
 • Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 • 16:03 27/01/2016
 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Danh sách xếp theo ABC:
 • Tiếp tục kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng
 • 16:11 25/01/2016
 • Một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII và cũng là nhiệm vụ đầu tiên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
 • Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng: Tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ tới
 • 16:11 25/01/2016
 • Thực hiện Nghị quyết khóa XI của Đảng, mặc dù gặp không ít những khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, quản lý, điều hành của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân đã mang lại những thành quả to lớn trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng – an ninh. Đây tiếp tục là nền tảng thuận lợi và vững chắc để chúng ta phấn đấu hoàn thành những mục tiêu mới trong nhiệm kỳ tới.