• Hôm nay (14/6), Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Thể dục, thể thao
  • 09:00 14/06/2018
  • Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, ngày 14/6, Quốc hội làm việc cả ngày tại Hội trường, biểu quyết thông qua 2 dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thể dục, thể thao, luật Đo đạc và bản đồ; thảo luận về dự án luật Công an nhân dân (sửa đổi) và luật Chăn nuôi.
  • Quốc hội thông qua 2 dự thảo Nghị quyết
  • 14:12 12/06/2018
  • Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 12/6, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.
  • Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát năm 2019
  • 08:06 08/06/2018
  • Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 7/6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật Công an nhân dân (sửa đổi); nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.