• Thông cáo số 14 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV
  • 08:42 07/06/2019
  • Ngày 6/6/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 14 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo chương trình nghị sự, buổi sáng, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
  • Thông cáo số 13 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV
  • 06:09 06/06/2019
  • Ngày 5/6/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 13 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo chương trình nghị sự, đây là ngày chất vấn thứ hai của Quốc hội tại kỳ họp này.
  • Thông cáo số 12 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
  • 07:57 05/06/2019
  • Ngày 04/6/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 12 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo chương trình nghị sự, đây là ngày chất vấn đầu tiên của Quốc hội tại kỳ họp này.