• Quốc hội đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2016
 • 14:55 29/07/2016
 • Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2016, ý kiến của các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ cho rằng mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, những kết quả đạt được là rất tích cực, rất đáng khích lệ.
 • Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Quốc hội và cử tri cả nước
 • 16:41 28/07/2016
 • Trong phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 28/7, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 • Ngày 29/7, Thủ tướng báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách
 • 16:38 28/07/2016
 • Theo chương trình, ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 trước Quốc hội.
 • Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tuyên thệ nhậm chức
 • 16:42 27/07/2016
 • Sáng 27/7, Quốc hội khóa XIV đã nhất trí bầu ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tiếp tục giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao trong nhiệm kỳ 2016-2021.
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức
 • 16:39 26/07/2016
 • Với đa số phiếu tán thành (98,18%), Quốc hội đã nhất trí bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
 • Từ 25-29/7, Quốc hội sẽ hoàn tất công tác bầu nhân sự Nhà nước cấp cao
 • 16:26 23/07/2016
 • Theo chương trình dự kiến, trong tuần làm việc diễn ra từ 25-29/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn các chức danh Nhà nước cấp cao như Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC.