• Ấn tượng OCOP
 • 09:15 01/01/2021
 • Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều người dân, doanh nghiệp. Đến nay, Chương trình đã mang lại những thành công bước đầu, với nhiều sản phẩm OCOP ra đời...
 • Gạo ST24 Krông Nô đạt OCOP hạng 4 sao
 • 09:48 30/12/2020
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên vừa ký Quyết định số 1923 công nhận 14 sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt II, năm 2020.
 • Gia Nghĩa với mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP
 • 08:42 24/12/2020
 • Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang tạo nên khí thế mới trong xây dựng, khẳng định giá trị các sản phẩm lợi thế tại thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông). Thành phố đã sớm ban hành kế hoạch, mục tiêu cụ thể cho chương trình OCOP.
 • Thay đổi cách thức sản xuất để xây dựng các sản phẩm OCOP
 • 09:23 30/11/2020
 • Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là cơ hội giúp các địa phương khơi dậy sự tự lực, sáng tạo của cộng đồng để phát triển các sản phẩm đặc trưng. OCOP cũng từng bước làm thay đổi tập quán sản xuất, tạo ra hướng đi mới của cư dân nông thôn.
 • Đẩy mạnh tuyên tuyền Chương trình OCOP
 • 09:22 30/11/2020
 • Để triển khai Chương trình OCOP đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, các cấp, ngành, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới.
 • OCOP tiếp sức cho hộ sản xuất
 • 09:01 17/11/2020
 • Cùng với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất cũng là chủ thể của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Do đó, việc khơi gợi, phát huy tốt vai trò của hộ sản xuất sẽ tác động tích cực đến hiệu quả Chương trình OCOP.
 • Quảng Ninh - điểm sáng OCOP
 • 08:59 17/11/2020
 • Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá là một điểm sáng trong thực hiện chương trình OCOP của Việt Nam. Đến nay, Quảng Ninh đã có nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu, đạt chất lượng cao.
 • Bơ sáp OCOP vẫn giữ giá cao, tiêu thụ tốt
 • 13:40 29/10/2020
 • Năm nay giá bơ trên thị trường giảm sâu, khiến cho nhiều nông dân trồng bơ thua lỗ. Thế nhưng, sản phẩm bơ sáp tiêu chuẩn OCOP của gia đình anh Hồ Văn Hoan, ở thôn 11, xã Đắk Lao (Đắk Mil), vẫn giữ được mức giá cao, tiêu thụ tốt.
 • Gắn OCOP với xây dựng nông thôn mới
 • 13:39 29/10/2020
 • Để giúp người dân nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, Đắk Nông đã triển khai Đề án án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030 (OCOP). Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã có 22 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP của 16 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), trang trại và hộ kinh doanh.
 • 267 tỷ đồng thực hiện Chương trình OCOP Đắk Nông đến 2030
 • 09:21 21/10/2020
 • Theo Quyết định số 2053 của UBND tỉnh Đắk Nông, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Đề án Chương trình OCOP tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên 267 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018-2020 khoảng hơn 56 tỷ đồng.
 • Triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm
 • 08:39 14/10/2020
 • Thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, hiện nay UBND thành phố đã triển khai đến các cơ sở sản xuất trên địa bàn để tham gia đánh giá, phân hạng các sản phẩm tiềm năng.