• Gắn OCOP với xây dựng nông thôn mới
 • 13:39 29/10/2020
 • Để giúp người dân nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, Đắk Nông đã triển khai Đề án án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030 (OCOP). Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã có 22 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP của 16 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), trang trại và hộ kinh doanh.
 • 267 tỷ đồng thực hiện Chương trình OCOP Đắk Nông đến 2030
 • 09:21 21/10/2020
 • Theo Quyết định số 2053 của UBND tỉnh Đắk Nông, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Đề án Chương trình OCOP tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên 267 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018-2020 khoảng hơn 56 tỷ đồng.
 • Triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm
 • 08:39 14/10/2020
 • Thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, hiện nay UBND thành phố đã triển khai đến các cơ sở sản xuất trên địa bàn để tham gia đánh giá, phân hạng các sản phẩm tiềm năng.
 • Đắk R’lấp tập trung phát triển sản phẩm OCOP
 • 08:58 06/10/2020
 • Huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) đang tập trung nhiều giải pháp để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Với nhiều lợi thế trong ngành Nông nghiệp, huyện đặt mục tiêu là phải có nhiều sản phẩm đạt OCOP trong thời gian tới...
 • Đắk Mil với những chuyển biến từ OCOP
 • 08:43 01/10/2020
 • Kịp thời vào cuộc và có các giải pháp phù hợp, huyện Đắk Mil đã gặt hái những thành công trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hiện nay, huyện đang tập trung nguồn lực để nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm, đưa Chương trình OCOP lên bước phát triển mới.
 • Thêm động lực từ "tấm hộ chiếu" OCOP
 • 09:19 21/09/2020
 • Tỉnh Đắk Nông đã có 22 sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm OCOP đang tạo niềm vui, phấn khởi cho các hộ dân, đơn vị sản xuất. Các đơn vị có sản phẩm OCOP đang quyết tâm đưa sản phẩm của mình vươn ra thị trường trong nước, quốc tế.
 • "Bộ máy OCOP" đang vận hành tốt
 • 09:12 21/09/2020
 • Theo Sở Nông nghiệp - PTNT, sau 2 năm triển khai, Đắk Nông đã xây dựng, vận hành có hiệu quả Ban Chỉ đạo, điều hành Chương trình OCOP từ tỉnh đến xã.