267 tỷ đồng thực hiện Chương trình OCOP Đắk Nông đến 2030

Cập nhật ngày: 21/10/2020 | 09:21 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo Quyết định số 2053 của UBND tỉnh Đắk Nông, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Đề án Chương trình OCOP tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên 267 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018-2020 khoảng hơn 56 tỷ đồng.

Kinh phí chủ yếu huy động từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh. Ngân sách Nhà nước chỉ mang tính chất hỗ trợ từ các kênh như: Nguồn vốn hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chi thường xuyên của các đơn vị có liên quan, vốn lồng ghép từ các đề án về nông nghiệp sạch, du lịch cộng đồng, khoa học công nghệ cấp tỉnh…

Ảnh minh họa

Tỉnh sẽ tập trung vào triển khai 7 hạng mục gồm: Xây dựng, quản lý thực hiện Đề án OCOP; hỗ trợ đào tạo nhân lực; hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất sản phẩm, ngành nghề nông thôn; hỗ trợ lãi suất tín dụng; hỗ trợ khoa học công nghệ; hỗ trợ sản phẩm thế mạnh để nâng cấp, hoàn thiện tham gia Chương trình OCOP.

Trần Lê

1,979
Viết bình luận mới