Gắn OCOP với xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 29/10/2020 | 13:39 GMT+7

Để giúp người dân nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, Đắk Nông đã triển khai Đề án án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030 (OCOP). Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã có 22 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP của 16 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), trang trại và hộ kinh doanh.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT, Chương trình OCOP giai đoạn 2018 – 2020 là một chương trình quan trọng, nhằm sản xuất các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nội sinh và gia tăng giá trị. Các sản phẩm được công nhận OCOP đều là những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, đại diện cho các huyện, thành phố.

Để được công nhận là sản phẩm OCOP, ông Trần Quang Đông, chủ Trang trại Gia Ân, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) sản xuất măng cụt đáp ứng các yêu cầu quy chuẩn từ khâu làm đất, xuống giống, chăm sóc cho đến thu hoạch

Việc triển khai Chương trình OCOP gắn với phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống người dân. Chương trình cũng thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Khi triển khai Chương trình OCOP năm 2020, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai kế hoạch hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị.

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp xanh Quảng Trực (Tuy Đức) là một đơn vị đứng chân trên địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. HTX đang có 120 hộ đồng bào dân tộc tham gia liên kết trồng mắc ca. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX cũng tác động rất lớn đến đời sống của người dân trong vùng. Do đó, việc phát triển sản xuất, tạo ra sản phẩm của đơn vị đều có tác động rất lớn đến đời sống của bà con trên địa bàn.

Vừa qua, sản phẩm mắc ca của HTX được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, với thứ hạng 3 sao. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc HTX, đây là kết quả bước đầu của HTX trong việc thực hiện hiệu quả mô hình liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, thu nhập cho các hộ thành viên. Kết quả này cũng đã thay đổi phương thức sản xuất mắc ca của người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hay như HTX Thuận Phát, xã Thuận Hà (Đắk Song), trong bối cảnh giá trị hạt hồ tiêu lao đao vì giá cả giảm sút, HTX đã mạnh dạn đầu tư đẩy mạnh sản xuất hồ tiêu theo chuỗi giá trị. HTX đã trang bị các loại máy móc chuyên dụng, thực hiện chế biến theo phương châm đáp ứng sản phẩm sạch “từ đồng ruộng đến bàn ăn” cho người tiêu dùng. Nhờ đó, sản phẩm tiêu của HTX cũng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP.

Các sản phẩm tiêu sọ, tiêu ngũ sắc, tiêu đen, tiêu đỏ… của HTX bán được với giá cao gấp 2 lần so với thị trường hiện nay. Vì vậy, nguồn thu nhập của bà con thành viên HTX vẫn bảo đảm. Phương thức sản xuất của HTX cũng đã góp phần tác động đến chủ trương tổ chức lại hoạt động sản xuất trên địa bàn.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT, những sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP có tác động tích cực đến sinh kế của người dân các vùng nông thôn. Các sản phẩm OCOP là “điểm nhấn” về chất lượng, giá trị, mang lại niềm tin cho người tiêu dùng. Quan trọng hơn, nó đã góp phần vào việc nâng cao đời sống của người dân, thay đổi nhiều mặt ở nông thôn.

Ông Phạm Tuấn Anh cho biết, thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ đẩy mạnh công tác tập huấn cho các chủ thể của Chương trình OCOP. Trong đó, việc phân tích thị trường, nhu cầu sản phẩm; phân tích điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm; đánh giá rủi ro trong phát triển sản phẩm và thương mại hóa sản phẩm; kiến thức hoàn thiện thiết kế bao bì, nhãn hàng hóa, tem truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm… ngành Nông nghiệp đặc biệt chú trọng.

Ngành Nông nghiệp cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất tại địa phương, qua đó, giúp Chương trình OCOP đạt được nhiều kết quả tích cực hơn, đồng thời góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Bài, ảnh: Kim Ngân

2,825
Viết bình luận mới