OCOP Đắk Nông tuân thủ tốt các nguyên tắc quốc tế

Cập nhật ngày: 17/11/2020 | 08:59 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo Ban Chỉ đạo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Đắk Nông, việc xây dựng kế hoạch, thực hiện Đề án OCOP của tỉnh luôn định hướng tuân thủ các nguyên tắc có tính toàn cầu.

 

Thứ nhất, đó là nguyên tắc sản phẩm chất lượng hướng đến tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế. Để gia nhập vào thị trường thế giới, các sản phẩm cần được thiết kế mới hoặc cải tiến phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng ở thị trường đích, bao gồm cả trong nước và xuất khẩu. Các sản phẩm OCOP cần đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu và vượt qua được các hàng rào kỹ thuật của các thị trường lớn, như tiêu chuẩn organic.

Nguyên tắc thứ hai, đó là nâng cao, phát triển nguồn nhân lực. Trong bối cảnh nguồn nhân lực tại các khu vực nông thôn, đặc biệt là thế hệ trẻ, di cư ra đô thị và đến các khu công nghiệp, cần phải phát triển nguồn nhân lực thực hiện OCOP còn lại tại địa phương.

Nguồn nhân lực tại địa phương sẽ được đào tạo, hướng dẫn để có thể phát triển, tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm của mình một cách hệ thống. Qua đó, OCOP xây dựng được lực lượng có ý thức vươn lên mạnh mẽ, khẳng định giá trị bản thân, giá trị cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trần Lê

3,028
Viết bình luận mới