OCOP là một giải pháp thúc đẩy nông thôn mới

Cập nhật ngày: 21/10/2020 | 09:21 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông, OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị.

Do đó, OCOP cũng là một giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị.

Ảnh minh họa

Chủ thể của OCOP gồm các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể, nhắm đến thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Theo thống kê của ngành chức năng, đến nay, tỉnh có 45/60 xã đạt tiêu chí nông thôn mới về thu nhập; 100% xã đạt tiêu chí về lao động, việc làm; 53/60 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất; 40/60 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo. Việc đạt nhóm tiêu chí này của tỉnh còn ở mức cơ bản, tính bền vững chưa cao.

Trần Lê

1,749
Viết bình luận mới