• Công đoàn Công ty Nam Tây Nguyên gắn bó với người lao động
 • 09:10 03/07/2013
 • Để công nhân, người lao động có được sự cảm nhận tích cực đó, tổ chức Công đoàn công ty thực sự đã có nhiều nỗ lực trong mọi hoạt động, phát huy vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.
 • Lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5
 • 06:33 26/04/2013
 • Năm 1884, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: “...Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ”...
 • Ngành Giáo dục với phong trào xây dựng nhà công vụ cho giáo viên
 • 11:25 07/03/2013
 • Ðể góp phần tạo điều kiện nơi ở cho giáo viên, giúp họ yên tâm công tác, từ năm 2005, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã phát động phong trào vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành và toàn xã hội quyên góp, ủng hộ để xây dựng nhà công vụ cho cán bộ, giáo viên thuộc các vùng khó khăn...
 • Tham gia quản lý và thúc đẩy các phong trào thi đua ở Chư Jút
 • 11:17 07/03/2013
 • Bám sát Nghị quyết Ðại hội III Công đoàn huyện Chư Jút, trong thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Chư Jút đã thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra, nổi bật nhất là việc tham gia quản lý và tổ chức các phong trào thi đua...
 • Đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục
 • 11:17 07/03/2013
 • Thực hiện Nghị quyết Ðại hội II Công đoàn tỉnh Ðắk Nông, hơn 2 năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp công đoàn đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc truyền tải những chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chương trình công tác và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đến với đội ngũ công nhân, viên chức, lao động...
 • Hoạt động đã đa dạng, hướng về cơ sở
 • 11:16 07/03/2013
 • Ðại hội đại biểu lần thứ II Công đoàn tỉnh Ðắk Nông (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra 10 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, với khẩu hiệu hành động là:”Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và tổ chức công đoàn vững mạnh; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động...
 • 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo công đoàn năm 2013
 • 10:11 25/02/2013
 • Năm 2013 là năm diễn ra đại hội công đoàn cấp tỉnh, thành phố, ngành Trung ương và Ðại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam; sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”...
 • Lịch phát sóng các Chương trình truyền hình Công đoàn Việt Nam
 • 10:05 25/02/2013
 • Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ðoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LÐVN về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả phong trào CNVCLÐ và hoạt động công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo lịch phát sóng các Chương trình truyền hình Công đoàn Việt Nam trên Ðài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam như sau...
 • Công đoàn ngành Giao thông -Vận tải “gánh” thêm trọng trách
 • 09:04 04/01/2013
 • Theo thống kê, lâu nay, trên địa bàn tỉnh có 20 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), bến xe hoạt động trong lĩnh vực vận tải, với khoảng 500 lao động. Trong đó, có 12 đơn vị đã thành lập công đoàn cơ sở (CÐCS) và trực thuộc sự quản lý của Liên đoàn lao động các huyện, thị xã...
 • Công đoàn huyện Chư Jút có nhiều khởi sắc
 • 09:30 17/12/2012
 • Thực hiện chương trình hoạt động toàn khóa, trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) huyện Chư Jút đã tổ chức 6 lớp tập huấn bồi dưỡng cho 850 lượt cán bộ công chức tham gia học tập về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...
 • LĐLĐ huyện Đắk Song có nhiều hoạt động thiết thực
 • 09:25 26/11/2012
 • Theo Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) huyện Ðắk Song, hiện đơn vị đang quản lý 1.619 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, LÐLÐ huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Ðại hội X Công đoàn Việt Nam cho hơn 120 cán bộ công đoàn và lồng ghép với 4 lớp tập huấn, 80 buổi sinh hoạt tập thể cho hơn 3000 lượt người tham gia...
 • Công đoàn ngành Y tế với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”
 • 09:43 19/10/2012
 • Bằng việc tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Công đoàn ngành Y tế phát động, đông đảo đoàn viên là cán bộ, công nhân, viên chức ngành Y tế đã chú trọng rèn luyện y đức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân...