• Các cấp công đoàn quan tâm, bảo vệ quyền lợi cho người lao động
 • 08:59 24/08/2012
 • Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến rõ rệt...
 • Các cấp công đoàn quan tâm, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ
 • 15:22 27/04/2012
 • Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 10.089 nữ CNVCLĐ đang làm việc, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Do đó, công tác giới và bình đẳng giới luôn là nhiệm vụ được các cấp công đoàn đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho chị em...
 • Nữ CNVC-LĐ tích cực học tập, lao động sáng tạo
 • 08:40 28/10/2011
 • Nâng cao nhận thức, năng lực cho nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới là một trong những mục tiêu mà các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang hướng tới...
 • Các cấp công đoàn chăm lo đời sống cho người lao động
 • 09:34 27/07/2011
 • Từ năm 2008 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ)...
 • Thiết thực các phong trào thi đua yêu nước ở Đắk R’lấp
 • 09:33 27/07/2011
 • Trong những năm qua, các cấp công đoàn huyện Đắk R’lấp luôn chú trọng đến việc phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thu hút sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), tạo khí thế thi đua sôi nổi ở mỗi đơn vị, mỗi ngành nghề...
 • Tháng Công nhân 2011: Tháng cao trào của hoạt động công đoàn và phong trào CNVC - LĐ
 • 15:08 29/04/2011
 • Với mục tiêu “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Tháng Công nhân năm 2010 đã đánh dấu được vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CNVC-LĐ và góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa doanh nghiệp-công đoàn-người lao động...
 • Những hoạt động hướng về cộng đồng
 • 15:06 29/04/2011
 • Thời gian qua, cùng với việc chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động, CNVC-LĐ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa còn tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện, xã hội với mong muốn mang lại niềm vui cho những người có hoàn cảnh không may...