• 2 phần 3 tổ chức công đoàn cơ sở đã tiến hành đại hội
 • 09:17 25/06/2010
 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về Đại hội Công đoàn (ĐHCĐ) các cấp lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2/3 số công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai ĐH (hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ)...
 • Nữ công Trường Chính trị tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 • 09:17 25/06/2010
 • Trường Chính trị tỉnh hiện có 15 nữ cán bộ, viên chức lao động. Thời gian qua, đội ngũ nữ công của trường đã tích cực hưởng ứng và thực hiện rất tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo được nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động...
 • Nâng cao chất lượng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
 • 14:19 28/05/2010
 • 527 đơn vị đạt công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh, chiếm 88,2% trên tổng số CĐCS, vượt 8,2% so với kế hoạch đề ra là kết quả đã đạt được trong năm 2009. Đây là con số đáng ghi nhận so với điều kiện khó khăn thiếu thốn...
 • Thị Chan, cô y tá của bon làng
 • 14:17 28/05/2010
 • Sinh ra và lớn lên ở xã Quảng Trực, thấy bà con còn hạn chế trong nhận thức về chăm sóc sức khỏe nên chị Thị Chan đã chọn nghề y dược để học với mong ước sau này đem kiến thức về giúp bà con trong vùng...
 • Phong trào thi đua “hai giỏi” ở Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
 • 10:50 28/05/2010
 • Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) hiện có 45 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó, nữ có 44 người. Những năm qua, Công đoàn nhà trường luôn chú trọng quan tâm đến việc triển khai các phong trào thi đua theo chủ đề của từng năm học...
 • Hiệu quả từ nguồn vốn 120
 • 20:48 30/04/2010
 • Trong giai đoạn từ năm 2004-2009, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã giải quyết cho 55 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và 2 lâm trường vay trên 1,2 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (vốn 120)...
 • Để hoạt động công đoàn trong công ty cổ phần đạt kết quả tốt
 • 20:48 30/04/2010
 • Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước làm cho các công ty cổ phần có nhiều thay đổi về cơ chế hoạt động, tác động đến hoạt động công đoàn cơ sở như: mọi hoạt động điều hành do hội đồng quản trị quyết định, nhất là ở những nơi trong hội đồng quản trị không có đại diện của tổ chức công đoàn...