HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Ðại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh: Phát huy dân chủ ở cơ sở

Cập nhật ngày: 28/12/2017 | 10:10 GMT+7

Tính đến nay, 52 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Đắk Nông đã tổ chức đại hội. Tại đại hội, các CĐCS đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ), nâng cao hiệu quả công việc và xây dựng CĐCS vững mạnh.

Theo đánh giá của Công đoàn Viên chức tỉnh, đại hội các CĐCS đã đi sâu đề cập đến những vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CCVCLĐ. Nhiều đề xuất, kiến nghị của đoàn viên tại đại hội đã được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giải đáp. Một số CĐCS cũng đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém trong hoạt động công đoàn. Đó là, CĐCS đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động nhưng ở một số lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức. Cụ thể, việc khám sức khỏe định kỳ, trả lương chậm; việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị chưa được đề cao; một số trung tâm trực thuộc các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện pháp luật về lao động; hoạt động công đoàn còn nặng về hành chính chưa chủ động sáng tạo, nội dung còn nghèo nàn, chưa đa dạng và phong phú...

Các cấp công đoàn trao tặng quà cho con em của công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đắk Glong

Theo ông Đặng Hồng Niên, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, nhìn chung, đại hội các CĐCS đã đánh giá đúng thực chất của phong trào CCVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Các CĐCS đã thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đã thực hiện tốt và chưa tốt, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp nhiệm kỳ tới thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu thực tế, góp phần xây dựng giai cấp công nhân tỉnh Đắk Nông ngày càng vững mạnh. Phải khẳng định, đại hội các CĐCS đã phát huy được trí tuệ tập thể của ban chấp hành, đoàn viên trong việc xây dựng báo cáo chính trị và xây dựng đề án nhân sự. Đại hội CĐCS đã thực hiện theo đúng phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Một điều đáng ghi nhận tại các đại hội CĐCS là đoàn viên đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến tư tưởng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước để góp phần nâng cao hiệu quả công việc và xây dựng CĐCS vững mạnh. Nhiều CĐCS đã đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh và góp ý xây dựng sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI rất thiết thực. Thông qua đại hội CĐCS, công tác tổ chức và cán bộ cũng tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng hiệu quả hơn.

Qua đánh giá của Công đoàn Viên chức tỉnh, mặc dù cũng còn những hạn chế nhất định, nhưng đại hội các CĐCS thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị, nhất là phát huy dân chủ cơ sở bằng việc đoàn viên mạnh dạn góp ý kiến nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động, vai trò của tổ chức công đoàn và đời sống, việc làm. Đại hội CĐCS cũng đánh giá đúng tình hình phong trào CCVCLĐ và thực hiện các chương trình hành động của Công đoàn Viên chức tỉnh. Các cấp công đoàn cũng đưa ra được phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, với nội dung bám sát vào nghị quyết của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Một số CĐCS cũng có nhiều sáng tạo, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn, đưa ra một số chỉ tiêu sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Bài, ảnh: Thanh Nga

2,120
Viết bình luận mới