2 phần 3 tổ chức công đoàn cơ sở đã tiến hành đại hội

Cập nhật ngày: 25/06/2010 | 09:17 GMT+7

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về Đại hội Công đoàn (ĐHCĐ) các cấp lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2/3 số công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai ĐH (hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ)...

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về Đại hội Công đoàn (ĐHCĐ) các cấp lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2/3 số công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai ĐH (hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ).

 

Theo đánh giá của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, hầu hết ĐH CĐ các cấp ở cơ sở lần này đã đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào công nhân, viên chức lao động (CN VCLĐ); đánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH của cấp mình; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ĐH CĐ cấp trên một cách tích cực. Bên cạnh đó, tại ĐH CĐ các cấp cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm về những thành công, yếu kém và nguyên nhân để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho hoạt động nhiệm kỳ tới. ĐH CĐ các cấp đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm để bầu BCH nhiệm kỳ mới và bầu các đại biểu đi dự ĐH CĐ cấp trên.

 

Qua thực tế cho thấy, ĐH là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên và tổ chức CĐ. Hầu hết các CĐCS đã chuẩn bị nhân sự một cách kỹ lưỡng, thông qua cấp ủy và các đoàn thể trong cơ quan một cách dân chủ, chặt chẽ. Có thể nói, các CĐCS đã làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, từ khâu tuyên truyền đến tổ chức và chuẩn bị đề án nhân sự đều thực hiện đúng kế hoạch của CĐ cấp trên. Tuy nhiên, tại một số CĐCS thì số lượng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số được cơ cấu vào BCH còn khiêm tốn.

 

Quang Hùng

5,570
Viết bình luận mới