Các cấp công đoàn cần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị

Cập nhật ngày: 26/12/2014 | 09:33 GMT+7

Tìm hiểu nguyên nhân, đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn là một trong những mục tiêu của Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ III (nhiệm kỳ 2014-2018). Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Bích Huy, TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xung quanh vấn đề này.

PV: Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng, hoạt động của một số công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn tỉnh vẫn còn cầm chừng và chưa phát huy được hết chức năng, nhiệm vụ của mình, ông đánh giá như thế nào?

Ông Đỗ Bích Huy: Quả thật, hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn một số CĐCS hoạt động mang tính cầm chừng và chưa phát huy được hết chức năng, nhiệm vụ của mình. Nguyên nhân là do một số CĐCS chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp; còn thiếu chủ động trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động. Vì vậy, hoạt động công đoàn còn lúng túng, nội dung chưa có sự đổi mới cũng như chưa sát với nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị yêu cầu.

Bên cạnh đó, phần lớn cán bộ CĐCS đều làm kiêm nhiệm lại thường xuyên biến động, thay đổi, nên việc đầu tư thời gian nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ, tích lũy kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn còn nhiều hạn chế. Công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền, người sử dụng lao động có lúc, có nơi chưa nhịp nhàng, chưa xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động, còn chồng chéo. Do đó, một số CĐCS chưa phát huy được hết chức năng và nhiệm vụ của mình.

PV: Được biết, trong nhiệm kỳ qua, tình hình tai nạn lao động ở địa bàn tỉnh vẫn còn khá cao, vậy tổ chức công đoàn đã làm gì để góp phần bảo đảm an toàn lao động cho đoàn viên, người lao động?

Ông Đỗ Bích Huy: Có thể nói, nhiệm kỳ qua, phương tiện, điều kiện làm việc của người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cơ bản được đảm bảo. Còn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì chủ yếu là vừa và nhỏ, mức độ đầu tư còn hạn chế, nên điều kiện làm việc của người lao động trực tiếp sản xuất nhìn chung chậm được cải thiện, thiết bị công nghệ thì lạc hậu, phương tiện, trang bị bảo hộ lao động còn thiếu và kém chất lượng, môi trường bị ô nhiễm, chưa đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh lao động.

Theo thống kê từ năm 2010-2014, toàn tỉnh đã xảy ra 31 vụ tai nạn lao động, làm chết 23 người và 8 người bị thương. Đây là một con số khá cao.

Do đó, để hạn chế thực trạng trên, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra tình hình an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại nhiều doanh nghiệp, qua đó, kịp thời phát hiện và đề nghị xử lý những đơn vị vi phạm.

Cùng với việc tổ chức các cuộc thi An toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp thì các cấp công đoàn còn đưa nội dung an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ vào tiêu chí chấm điểm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để bình xét cuối năm.

Ngoài ra, việc phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người lao động về những quy định, điều kiện cần thiết trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cũng cần được tiếp tục chú trọng, góp phần làm giảm tình hình tai nạn lao động trên địa bàn.

PV: Theo thống kê thì toàn tỉnh hiện có trên 1.500 doanh nghiệp, nhưng mới chỉ có 56 doanh nghiệp là thành lập được tổ chức công đoàn. Vậy có khó khăn gì trong việc phát triển công đoàn ở các loại hình này, thưa ông ?

Ông Đỗ Bích Huy: Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 1500 doanh nghiệp nhưng phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hộ gia đình. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì không đủ điều kiện để thành lập tổ chức công đoàn; còn những doanh nghiệp đủ điều kiện thì một số lại không mặn mà với việc thành lập tổ chức công đoàn.

Nguyên nhân trước hết là do người sử dụng lao động chưa ý thức được việc thành lập tổ chức CĐCS chính là một trong những nhân tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Sau nữa là do công đoàn cấp trên cơ sở còn thiếu sự chủ động trong việc vận động các chủ doanh nghiệp ủng hộ việc thành lập CĐCS.

Để khắc phục những khó khăn trên, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”, với việc phấn đấu đến năm 2018, toàn tỉnh có trên 30.000 đoàn viên. Vì vậy, các cấp công đoàn cần nêu cao tính chủ động, tích cực trong công tác, nhất là tăng cường khảo sát nắm tình hình tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng như vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thành lập CĐCS.

Việc tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ về công đoàn, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, từ đó tự nguyện làm đơn gia nhập công đoàn và tích cực tham gia các hoạt động công đoàn cũng được xem là nhiệm vụ then chốt cần tập trung thực hiện.

PV: Hàng năm, các cấp công đoàn đều tổ chức rất nhiều phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị, nhưng nhìn nhận một cách thẳng thắn thì hình thức, số lượng thì có, nhưng hiệu quả lại chưa cao. Ông đánh giá vấn đề này như thế nào?

Ông Đỗ Bích Huy: Quả thật, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức rất nhiều phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”…

Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, được đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số phong trào thi đua chưa thực sự có chiều sâu, mang tính hình thức, chạy theo phong trào. Nguyên nhân chính là do việc tổ chức các phong trào thi đua còn dàn trải; công tác kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo đợt thi đua chưa kịp thời; chưa nhân rộng được nhân tố điển hình, chưa quan tâm đến đối tượng đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất.

Trước thực trạng trên, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn cần tích cực phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua phát động cần có trọng tâm, trọng điểm để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Qua đó, động viên đoàn viên, người lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với cuộc vận động cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố vững chắc khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bám sát các mục tiêu đó, các cấp công đoàn cần nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua cho phù hợp với từng loại hình ngành nghề, đơn vị, doanh nghiệp. Việc tổ chức thi đua cần sát thực tế, đáp ứng yêu cầu của ngành, địa phương, cơ sở và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tấm gương thi đua xuất sắc, tiêu biểu, đồng thời nhân rộng điển hình để mọi đơn vị, mọi người noi gương, học tập.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hoàng Hoài thực hiện

2,137
Viết bình luận mới