HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Các cấp công đoàn có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

Cập nhật ngày: 28/11/2017 | 10:44 GMT+7

Trong năm 2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp công đoàn đã tổ chức 659 cuộc kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại các công đoàn cơ sở. Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung như: thực hiện nguyên tắc tổ chức, hoạt động công đoàn và nhiệm vụ, quyền hạn công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp...

Theo đánh giá của UBKT Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, qua kiểm tra cho thấy, các cấp công đoàn đã chú trọng xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của ban chấp hành, quy chế phối hợp với chính quyền cùng cấp và duy trì chế độ sinh hoạt của ban chấp hành công đoàn. Việc lưu trữ hồ sơ tổ chức công đoàn, biên bản hội nghị, sổ sách ghi chép tương đối đầy đủ. Hoạt động kiểm tra ở các cấp công đoàn được chỉ đạo sát sao hơn, giúp các cấp công đoàn dần đi vào hoạt động có nền nếp, đúng quy định, không để xảy ra vi phạm phải xử lý. Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức và hoạt động công đoàn được thực hiện nghiêm chỉnh, phát huy được vị thế của tổ chức công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cán bộ LĐLĐ huyện Chư Jút kiểm tra điều kiện lao động của công nhân tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Tâm Thắng.

Công tác cán bộ công đoàn cơ sở cũng là một trong những nhiệm vụ được chú trọng kiểm tra. Theo ông Nguyễn Hữu Nghệ, Chủ nhiệm UBKT (LĐLĐ tỉnh), đa số các cấp công đoàn đã chấp hành tốt các quy định về công tác cán bộ. Công đoàn cơ sở quan tâm tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện các chế độ đối với đội ngũ cán bộ. Đa số cán bộ công đoàn các cấp nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đội ngũ ủy viên UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra tích cực nghiên cứu học hỏi để nâng cao trình độ nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. Mỗi cán bộ luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp, trung thực, bảo đảm tính khách quan, thực thi đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Sự hỗ trợ, cộng tác của các cơ quan chức năng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã giúp cho hoạt động kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra đạt kết quả tốt.

Theo đánh giá của LĐLĐ tỉnh, trong năm 2017, UBKT công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với số lượng các cuộc kiểm tra tăng hơn 200% so với năm 2016 và chất lượng cũng được nâng lên. UBKT cấp trên thường xuyên có sự quan tâm theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo cấp dưới thực hiện kiểm tra, giám sát, đáp ứng được mục đích yêu cầu, hoàn thành đúng tiến độ, đúng quy trình, quy định của công tác kiểm tra công đoàn.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy, trong tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp còn một số khó khăn, hạn chế nhất định. Cụ thể, công tác tham mưu phối hợp với cấp ủy trong công tác nhân sự đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 tại một số đơn vị còn thiếu chặt chẽ. Một số ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn còn thiếu quan tâm và kiên quyết trong việc chỉ đạo UBKT, cán bộ làm công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Một số UBKT cấp công đoàn cơ sở tham mưu với ban chấp hành giám sát các hoạt động nhà nước chưa tốt, nhất là việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động chưa nghiêm, dẫn đến bị thiệt thòi. Ban thanh tra nhân dân ở một số công đoàn cơ sở hoạt động còn lúng túng.

Qua thực tế trên, LĐLĐ tỉnh đã thẳng thắn nhắc nhở và yêu cầu các cấp công đoàn cần khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, góp phần thúc đẩy hoạt động công đoàn ngày càng phát triển, vì quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động.

Bài, ảnh: Thanh Nga

1,630
Viết bình luận mới