Công đoàn Chư Jút, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao chất lượng hoạt động

Cập nhật ngày: 17/01/2018 | 09:41 GMT+7

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, bằng nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả, các cấp công đoàn huyện Chư Jút đã thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngày càng phát triển, gắn với việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Theo đó, hiện nay toàn huyện có 3.806 CNVCLĐ. Hệ thống tổ chức công đoàn được kiện toàn củng cố, nội dung và phương thức hoạt động từng bước được đổi mới cho phù hợp với từng cấp, từng loại hình công đoàn cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 91 công đoàn cơ sở với 2.390 đoàn viên công đoàn.

Trong quá trình hoạt động, với vai trò, trách nhiệm của mình, công đoàn các cấp đặc biệt quan tâm đến các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ như việc làm, tiền lương, thu nhập. Hàng năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện thường xuyên chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Qua đó, CNVCLĐ được tham gia vào việc xây dựng kế hoạch công tác, sản xuất, kinh doanh, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Liên kết phục vụ nông nghiệp gắn với chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"... được triển khai, thu hút CNVCLĐ tham gia, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Công tác chăm lo đời sống của những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp công đoàn huyện triển khai hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ huyện đã vận động, hỗ trợ xây dựng 8 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn và giúp 20 đoàn viên được vay 340 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm để có thêm điều kiện sản xuất, nâng cao thu nhập.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, công đoàn đã tạo điều kiện cho 735 lượt người tham gia học tập trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp học, ngành học, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị.

Với việc trẻ hóa đội ngũ nhân sự, công đoàn huyện Chư Jút tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thúc đẩy phong trào CNVCLĐ ngày càng đi vào chiều sâu

Theo ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chư Jút, mới đây, công đoàn huyện đã tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Một trong những thành công của đại hội, đó là chất lượng đội ngũ nhân sự công đoàn được nâng lên. Công đoàn huyện đã thống nhất chỉ tiêu và đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Điều đáng nói, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Chư Jút khóa V có sự tiến bộ hơn so với những nhiệm kỳ trước. Trong số 15 ủy viên, có 4 người trình độ thạc sỹ, 11 người có trình độ đại học. Nếu như nhiệm kỳ trước, độ tuổi trung bình 46 tuổi thì nay trẻ hơn, chỉ gần 40 tuổi. Với sự trẻ hóa đội ngũ nhân sự, công đoàn huyện có thêm nhiều nguồn lực, điều kiện để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo ông Đỗ Bích Huy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, về nhân sự của LĐLĐ huyện Chư Jút thì cơ cấu ngành nghề được bảo đảm, có nhiều người đứng đầu các ngành, có kinh nghiệm trong công tác công đoàn và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. LĐLĐ huyện Chư Jút là đơn vị cấp trên cơ sở đầu tiên được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để từ đó có những hướng dẫn phù hợp hơn cho các đơn vị khác.

Thanh Nga

1,632
Viết bình luận mới