HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Công đoàn chú trọng tuyên truyền, đưa nghị quyết đến người lao động

Cập nhật ngày: 28/11/2017 | 10:47 GMT+7

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 29.170 người lao động là cán bộ, công nhân, viên chức, lao động sinh hoạt tại các tổ chức công đoàn. Giai đoạn 2013-2017, các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đến với người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng bồn nước cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Đối với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh mà chủ công là Ban Tuyên giáo-Nữ công đã tập trung tuyên truyền 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết LĐLĐ tỉnh đến người lao động. Hàng năm, Ban cũng chú trọng hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng chương trình công tác tuyên truyền, giáo dục đến người lao động. Công tác tuyên truyền cũng tập trung vào nhiệm vụ phát triển đoàn viên, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động. Đặc biệt, đoàn viên công đoàn, người lao động còn được quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

LĐLĐ tỉnh phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu về Bộ luật Lao động, công đoàn và bảo hiểm xã hội

Trong 5 năm qua, công tác tuyên giáo công đoàn cũng đã có nhiều đổi mới và ngày càng khẳng định vai trò, hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền các nội dung với nhiều hình thức. Nhiều hoạt động tuyên truyền thông qua hình thức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… góp phần tạo không khí phấn khởi, khích lệ người lao động thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các hoạt động tổ chức thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng loại hình đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương.

     

Từ năm 2013 đến nay, LÐLÐ tỉnh, các huyện, thị xã đã tổ chức được 2.485 buổi tuyên truyền trực tiếp cho trên 75.800 lượt người lao động. Các cấp công đoàn đã phát hành hơn 12.168 bộ tài liệu, tờ rơi, tranh cổ động... đến tận người lao động tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Hầu hết, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia học tập các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

 
         

Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, công tác tuyên giáo công đoàn đã tập trung tuyên truyền, giáo dục và hướng về cơ sở. Thời gian qua, toàn tỉnh có trên 85% đoàn viên, người lao động được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn. Qua đó, nhận thức về chính trị và kiến thức của đoàn viên, người lao động được nâng lên, chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế riêng của cơ sở, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Đoàn viên và người lao động phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và tổ chức công đoàn.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước cũng như đa dạng, đổi mới phương pháp và tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

Bài, ảnh: Thanh Nga

2,531
Viết bình luận mới