HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông: Nhiều hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị

Cập nhật ngày: 25/10/2017 | 09:41 GMT+7

Cùng với quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU), Công đoàn cơ sở VPTU đã tích cực thực hiện các mặt công tác, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành xuất nhiệm vụ chính trị.

Công đoàn cơ sở VPTU hiện có 71 cán bộ, đoàn viên công đoàn, trong đó có 30 nữ, sinh hoạt ở 5 tổ công đoàn. Thực hiện quy chế hoạt động, Công đoàn cơ sở VPTU luôn phối hợp với lãnh đạo cơ quan kịp thời tổ chức thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên. Công đoàn chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cũng như thường xuyên kiểm tra, giám sát và kiến nghị việc thực hiện quy chế dân chủ về chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Thông qua việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, các quyền và lợi ích của cán bộ, đoàn viên được bảo đảm đúng quy định. Các chính sách, chế độ nghỉ lễ, tết, phép, trợ cấp ốm đau, thai sản, hiếu hỷ... được quan tâm sâu sát.

Công đoàn cơ sở VPTU còn hưởng ứng, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm”, “Xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”… gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song đó, công đoàn tham gia với lãnh đạo cơ quan trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cũng như phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, công đoàn đã giới thiệu 12 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét làm nguồn phát triển Đảng và đã phát triển được 10 đảng viên; trong đó có 11 đoàn viên thuộc diện quy hoạch nguồn dài hạn của tỉnh được cử đi đào tạo chuyên môn...

Hàng năm, Công đoàn cơ sở VPTU còn thường xuyên tổ chức và tham gia nhiều hoạt động văn-thể-mỹ sôi nổi, thiết thực nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn còn chủ động xây dựng quỹ tương trợ giúp đỡ cán bộ, đoàn viên với tổng số tiền 165 triệu đồng. Nguồn quỹ đã kịp thời giải quyết khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống gia đình cho 35 lượt đoàn viên. Ngoài ra, công đoàn đã chủ động thành lập quỹ khuyến học khoảng 36 triệu đồng để hàng năm kịp thời khen thưởng, động viên các cháu là con của cán bộ, đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập.

Đoàn viên công đoàn còn tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội do các ngành, các cấp phát động như đóng góp quỹ vì người nghèo, nữ công nhân viên chức lao động nghèo, mái ấm công đoàn, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ chiến sĩ nơi biên giới, bếp ăn tình thương... với tổng số tiền trên 164 triệu đồng.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, tạo điều kiện của cơ quan, Công đoàn cơ sở VPTU đã triển khai nhiều hoạt động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, mang lại hiệu quả rõ nét. Cán bộ, đoàn viên luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới lề lối làm việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tham mưu, phục vụ các cấp ủy đảng. Nhờ đó, nhiều năm qua, Công đoàn cơ sở VPTU luôn đạt vững mạnh xuất sắc, cơ quan đạt danh hiệu văn hóa xuất sắc. Tập thể cơ quan VPTU được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Lam Giang

1,205
Viết bình luận mới