Công đoàn đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động

Cập nhật ngày: 29/05/2018 | 09:44 GMT+7

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay đòi hỏi hoạt động công đoàn cần phải có sự đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển và phát huy tốt vai trò của mình. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là mục tiêu đã và đang được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện.

LĐLĐ tỉnh ký kết với 6 doanh nghiệp về thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn

Toàn tỉnh hiện có 826 công đoàn cơ sở với 28.149 đoàn viên công đoàn. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay có rất nhiều vấn đề mới đặt ra, đòi hỏi các cấp công đoàn phải quan tâm sâu sắc đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Công đoàn các cấp trong tỉnh đã thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn theo hướng đa dạng hóa hình thức, phù hợp với đặc điểm từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm từng bước nâng cao trình độ, năng lực, công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ tỉnh đã cử 2 cán bộ chuyên trách học cao cấp lý luận chính trị, 8 người học trung cấp lý luận chính trị - hành chính và 25 cán bộ công đoàn học đại học công đoàn. LĐLĐ tỉnh tổ chức 30 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn, với trên 2.400 lượt cán bộ công đoàn cơ sở, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp tham gia. 

LĐLĐ tỉnh tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 tại Công ty Cổ phần cao su Đaknoruco

Công tác củng cố, kiện toàn, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ được LĐLĐ tỉnh chú trọng. Đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng được chú trọng bồi dưỡng về chính trị, nâng cao trình độ và trưởng thành từ phong trào công nhân, công đoàn ở cơ sở.

Đội ngũ cán bộ và tổ chức công đoàn của tỉnh ngày càng được kiện toàn, có kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đa số cán bộ công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, hoạt động sáng tạo, góp phần khẳng định, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn. Hàng năm, toàn tỉnh có trên 90% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; trong đó công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc chiếm trên 30%.

Cán bộ công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông –TKV tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo 

Hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở

Trong hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, các cấp công đoàn đã phát huy trí tuệ, tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chăm sóc sức khỏe, cải cách chính sách tiền lương. Hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động đã có chuyển biến mạnh về chất, với mục tiêu hướng tới những hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Những năm gần đây, hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở và chăm lo tốt hơn quyền, lợi ích của đoàn viên. Với phương châm “Không để đoàn viên, người lao động nào không có tết”, hàng năm, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động. “Tháng công nhân” hàng năm được tổ chức ngày càng thực chất, hiệu quả, với phương châm “quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”. Công đoàn phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ bán hàng và sử dụng các dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên, công nhân.

CNLĐ Công ty Nhôm Đắk Nông –TKV tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh phát động bằng cách chú trọng thực hiện các quy định về an toàn lao động

Bằng các nguồn như Quỹ mái ấm công đoàn, Quỹ tấm lòng vàng, Quỹ công đoàn, Quỹ giải quyết việc làm… các cấp công đoàn cũng đã hỗ trợ một phần nguồn kinh phí, giúp hàng ngàn CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện làm nhà, vươn lên thoát nghèo, yên tâm gắn bó với công việc, phát triển kinh tế bền vững.

Bài, ảnh: Phan Đinh

6,682
Viết bình luận mới