Công đoàn nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục

Cập nhật ngày: 24/05/2018 | 08:37 GMT+7

Thực hiện nghị quyết của Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ qua, Công đoàn tỉnh Đắk Nông đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

LĐLĐ tỉnh tặng quà công nhân, lao động nghèo và phân bổ Quỹ "Vì đoàn viên công đoàn nghèo". Ảnh: Thanh Nga

Nâng cao chính trị, tư tưởng

Với tinh thần đổi mới hoạt động công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung các nghị quyết phù hợp với đặc thù của tỉnh, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động cho CNVCLĐ, xây dựng giai cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Các cấp công đoàn tổ chức 10 lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội III Công đoàn tỉnh cho gần 1.000 cán bộ công đoàn.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã tổ chức 13 lớp triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, các cấp công đoàn đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua học tập, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần yêu nước, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tinh thần học tập, rèn luyện, chấp hành pháp luật, tinh thần vì cộng đồng, vì xã hội được nâng lên. 

Công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tạo sân chơi lành mạnh cho CNVCLĐ. Ảnh: Thanh Nga

Đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục

Các cấp công đoàn của tỉnh thường xuyên đổi mới hình thức, đa dạng nội dung tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên và CNVCLĐ.

Giai đoạn 2015-2020, LĐLĐ tỉnh đã ký kết chương trình, quy chế phối hợp với các đơn vị như Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, luật Bảo hiểm Xã hội, luật Bảo hiểm y tế, luật Bảo hiểm thất nghiệp, luật Cán bộ, công chức...

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức “Hội thi tìm hiểu pháp luật lao động, công đoàn và chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” trong CNVCLĐ từ cấp huyện, ngành đến cấp tỉnh. Hội thi thu hút LĐLĐ 7 huyện và thị xã, 4 công đoàn ngành với 132 đội, 396 thí sinh dự thi và trên 3.596 đoàn viên, người lao động tham gia. Thông qua tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tham gia các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hàng năm, trong “Tháng Công nhân” và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các cấp công đoàn tích cực tham gia và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chăm lo đời sống cho công nhân. Công đoàn các cấp cơ sở gần gũi người lao động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng nhà mái ấm công đoàn, giao lưu văn nghệ, thể thao... Các hoạt động đem lại ý nghĩa thiết thực, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ cũng được thường xuyên tổ chức, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần hăng say lao động sản xuất, học tập, công tác trong CNVCLĐ.

LĐLĐ tỉnh còn phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động công đoàn, tuyên dương gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua, các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ.

Thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Nông tiếp tục bám sát cơ sở, hướng hoạt động, phong trào về cơ sở để thu hút người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng và xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

Lê Thị Lý

6,568
Viết bình luận mới