Công đoàn ngành Giáo dục có nhiều hoạt động thiết thực

Cập nhật ngày: 13/09/2013 | 09:59 GMT+7

Trong năm học 2012-2013, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã phối hợp tham gia tổ chức chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các phong trào thi đua. Theo đó, về thi đua nghiên cứu khoa học để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, toàn ngành đã có 9 đề tài xếp hạng A; 111 đề tài xếp hạng B và 249 đề tài xếp hạng C...

Trong năm học 2012-2013, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã phối hợp tham gia tổ chức chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các phong trào thi đua. Theo đó, về thi đua nghiên cứu khoa học để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, toàn ngành đã có 9 đề tài xếp hạng A; 111 đề tài xếp hạng B và 249 đề tài xếp hạng C.

 

Về phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", qua 3 năm đã có 5.712 chị được công nhận danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 98 chị được Công đoàn Giáo dục tỉnh công nhận “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và 11 chị được Công đoàn Giáo dục Việt Nam công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có 1.273 nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên ưu tú học cảm tình Ðảng và đã kết nạp được 604 chị đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Toàn ngành cũng đã quyên góp được 1,5 tỷ đồng để xây dựng 15 phòng ở công vụ và hỗ trợ cho nhiều giáo viên có hoàn cảnh khó khăn…

 

Quang Hùng

 

2,938
Viết bình luận mới