Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn bảo vệ quyền lợi của CNVCLĐ

Cập nhật ngày: 27/08/2010 | 20:38 GMT+7

Theo Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, hiện toàn ngành có 28 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 1440 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong đó đoàn viên công đoàn chiếm tới 99,60%...

Theo Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, hiện toàn ngành có 28 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 1440 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong đó đoàn viên công đoàn chiếm tới 99,60%. Là một trong những đơn vị có đông lực lượng lao động, điều kiện làm việc còn có nhiều khó khăn, song từ khi thành lập đến nay, Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) luôn phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của mình để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

 

Quan tâm đến việc đảm bảo đời sống cho CNVCLĐ, trong thời gian qua, công đoàn ngành cùng với công đoàn các cơ sở đã theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm, tranh chấp lao động, thực hiện dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp… Theo đó, đến nay, nhiều doanh nghiệp đã bảo đảm có việc làm ổn định cho người lao động; điều kiện làm việc của CNVCLĐ được đảm bảo và ngày càng được cải thiện rõ rệt; công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cũng được các đơn vị quan tâm. Qua hoạt động giám sát và tiếp xúc với người lao động cho thấy, quan hệ lao động ở các đơn vị trực thuộc nhìn chung đảm bảo đúng pháp luật, không có tình trạng đình công, chỉ xảy ra một số kiến nghị do việc giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động chưa đúng qui định nhưng đã được các cấp công đoàn tham mưu, giải quyết kịp thời và đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt, công đoàn đã tham gia giải quyết có hiệu quả 2 vụ tranh chấp lao động tại cơ sở, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động và xây dựng quan hệ lao động lành mạnh tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phần lớn các đơn vị đã thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, bảo hộ lao động đối với người lao động tương đối tốt. Thời gian qua, các cấp công đoàn luôn kiểm tra, giám sát và đã phát hiện những đơn vị nợ Bảo hiểm Xã hội của người lao động để đề nghị thực hiện đúng qui định. Phát huy dân chủ ở cơ sở, công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ công chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, đại hội CNVC trong các doanh nghiệp Nhà nước. Trong toàn ngành có 100% đơn vị, doanh nghiệp đều thực hiện kí thỏa ước lao động tập thể.


Công nhân Công ty Cổ phần Cao su Đắknoruco (Đắk Mil) thu hoạch mủ cao su. Ảnh: N.T

Công đoàn ngành cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, hiểu biết về pháp luật, lối sống, tác phong công nghiệp và kỉ luật lao động để CNVCLĐ chia sẻ khó khăn cùng đơn vị, thúc đẩy ý chí vươn lên và yên tâm công tác. Ngành cũng đã tạo điều kiện, bố trí công việc, thời gian hợp lí cho CNVCLĐ học tập, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Đến nay, toàn ngành đã có 4 người có trình độ trên đại học, đại học và cao đẳng chiếm 31,52%, trung cấp chiếm 14,20%. Trong thời gian tới, Công đoàn ngành sẽ tiếp tục tạo điều kiện để CNVCLĐ có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn cũng như lí luận chính trị, nhất là việc nâng cao học vấn, tay nghề của một bộ phận lao động phổ thông trực tiếp sản xuất. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều phong trào như “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… được đẩy mạnh đã thu hút đông đảo CNVCLĐ của ngành tham gia. Từ đây, ngày càng xuất hiện nhiều đơn vị tiêu biểu trong các phong trào như Văn phòng Sở, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Khuyến nông –Khuyến ngư,  Công ty lâm nghiệp Nam Tây Nguyên… Các hoạt động trên góp phần vào việc chăm lo đời sống và tinh thần cho người lao động.

 

Với sự quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, CNVCLĐ luôn tin thưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và tổ chức công đoàn, tiếp tục tạo thành sức mạnh cùng ra sức thi đua, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần to lớn vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

 

Thanh Nga

6,350
Viết bình luận mới