Công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ lợi ích của người lao động

Cập nhật ngày: 30/07/2018 | 10:46 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Nông đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Đội an toàn viên của Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV trao đổi thông tin về hệ thống máy móc để sản xuất an toàn, hiệu quả

Theo đó, cùng với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật, các cấp công đoàn tích cực phối hợp khảo sát tình hình việc làm, đời sống, thu nhập, các chế độ có liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp để tham gia, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động có biện pháp bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động, thực hiện quy chế dân chủ, cơ bản bảo đảm nội dung, thời gian quy định. Toàn tỉnh hiện có 737 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, trong đó đa số đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức.

Trong 6 tháng đầu năm, trong số 89 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thì có 52 doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị người lao động. Toàn tỉnh có 51 doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và ký thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đa số nội dung của các bản thỏa ước lao động tập thể tập trung vào những điều khoản có lợi hơn cho người lao động như về chế độ phúc lợi tập thể, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, cải thiện điều kiện làm việc, một số chế độ đối với lao động nữ, chế độ ăn giữa ca…

Các công đoàn cơ sở đã chủ động hơn trong việc nắm bắt thông tin của doanh nghiệp và CNLĐ cũng như tình hình sản xuất, kinh doanh, những thuận lợi, khó khăn về tư tưởng, việc làm, đời sống, các chế độ, chính sách liên quan để có biện pháp hỗ trợ giải quyết kịp thời.

Doanh nghiệp hỗ trợ người lao động mua hàng giảm giá nhân dịp Tháng công nhân năm 2018

LĐLĐ  tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức chương trình đối thoại về chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp gồm: Công ty cà phê Thuận An, Công ty cà phê Đức Lập, Công ty cao su Đaknorruco, Công ty TNHH xây dựng Nghĩa Hà, thu hút đông đảo người lao động tham gia.

Thông qua công tác tuyên truyền, đối thoại đã kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động khi tham gia các loại bảo hiểm tại doanh nghiệp. Ngoài ra, có 12 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ, 4 doanh nghiệp tổ chức đối thoại đột xuất với người lao động về thỏa ước lao động tập thể, chế độ, chính sách, thời gian nghỉ ngơi, chế độ ăn giữa ca…

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh còn phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ. Qua kiểm tra tại 6 doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhìn chung các doanh nghiệp đã thực hiện một số quy định, hợp đồng lao động về an toàn, vệ sinh lao động, công tác phòng cháy, chữa cháy, xây dựng nội quy an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, sử dụng máy móc, thiết bị đã kiểm định...

Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ. Cụ thể, các doanh nghiệp chưa tổ chức huấn luyện công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác an toàn lao động và cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động đúng quy định. Một số doanh nghiệp chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; nội dung ký hợp đồng lao động không đúng với quy định về việc phải làm, chế độ, thời gian… Doanh nghiệp còn né tránh thành lập tổ chức công đoàn, hoặc chưa bố trí cán bộ công đoàn tham gia giám sát công tác bảo hộ lao động hay mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại doanh nghiệp…

Từ thực tế này, LĐLĐ tỉnh và các ngành chức năng cũng đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, với mục tiêu cuối cùng là ngoài lợi nhuận thì doanh nghiệp phải tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động và đời sống của người lao động, thể hiện văn hóa doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Phan Đinh

4,067
Viết bình luận mới