Cục Thuế tỉnh: Điểm sáng trong hoạt động công đoàn

Cập nhật ngày: 02/12/2014 | 09:57 GMT+7

Cục Thuế tỉnh hiện có 83 công chức và người lao động (CC & NLĐ).

Trong năm 2014, nắm rõ đặc thù của ngành, cũng như những thách thức đặt ra cho ngành Thuế, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức phát động thi đua, tích cực động viên tập thể CC & NLĐ phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước theo kế hoạch hàng quý, cả năm; tham gia Chương trình cải cách hiện đại hóa ngành Thuế.

Hội thao ngành Thuế năm 2014

Ngoài ra, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn còn tổ chức nhiều phong trào thi đua khác như: Sáng kiến, cải tiến trong công tác; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong công tác thuế; triển khai một số văn bản về luật Thuế…

Các phong trào đã thu hút 100% công chức và người lao động tham gia với khí thế thi đua sôi nổi, góp phần mang lại cho phong trào những kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2014 có 47 sáng kiến cải tiến được triển khai áp dụng trong ngành Thuế tỉnh, trong đó có 1 sáng kiến được công nhận đạt loại giỏi; 20 sáng kiến được công nhận đạt loại khá và 26 sáng kiến được công nhận đạt loại trung bình.

Nhờ vậy, trong 10 tháng đầu năm 2014, tổng thu thuế, phí, lệ phí tính trong cân đối do ngành Thuế quản lý (gồm cả xổ số) thu được 956/1.037 tỷ  đồng, đạt 92,2% dự toán tỉnh giao và tăng trưởng 34,8% so với cùng kỳ năm 2013. Riêng Văn phòng Cục Thuế thu đạt 571/562 tỷ, đạt 101,6 % và tăng trưởng 51% so với cùng kỳ năm 2013.

BCH CĐCS còn tham gia giám sát việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, tham gia tuyển chọn công chức, tham gia đánh giá bình bầu xếp loại CC & NLĐ và xét thi đua khen thưởng hàng năm. BCH Công đoàn đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, và phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị công chức theo đúng quy định.

Tham gia giám sát các khoản đóng góp bắt buộc cho CC & NLĐ như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế…, kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm và các chế độ liên quan khác. Nhờ phát huy tốt vai trò giám sát của BCH CĐCS mà quyền và lợi ích hợp pháp của CC & NLĐ trong đơn vị được đảm bảo, phát huy tính dân chủ ở cơ sở.

Ngoài việc tham gia giám sát và tổ chức các phong trào thi đua, BCH Công đoàn Cục thuế tỉnh còn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CC & NLĐ trong đơn vị. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan triển khai cho 100% CC&NLĐ trong đơn vị được học tập các nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Giúp đỡ và động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần cho CC & NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ “Tương thân tương ái” với số tiền trên 157 triệu đồng, giải quyết cho 15 trường hợp vay vốn. Vận động CC & NLĐ trong đơn vị tích cực tham gia các hội thao, hội diễn, hội thi... do các cấp các ngành phát động; duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong toàn đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

Bài, ảnh: Thùy Trang

2,763
Viết bình luận mới