HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp-PTNT tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 -2018

Cập nhật ngày: 28/12/2012 | 15:32 GMT+7

Ngày 28/12, Công đoàn ngành Nông nghiệp-PTNT tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018...

Ngày 28/12, Công đoàn ngành Nông nghiệp-PTNT tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018.Ban chấp hành Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT


Theo đánh giá, trong nhiệm kỳ 2008-2012, Công đoàn ngành Nông nghiệp-PTNT tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động và đạt được những kết quả ghi nhận. Số lượng đoàn viên tham gia vào tổ chức và chất lượng hoạt động được nâng lên. Hiện nay, toàn ngành có 1.650 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), tăng 207 người so với đầu nhiệm kỳ.

 

Cán bộ, CNVCLĐ trong ngành luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm túc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn xây dựng tình đoàn kết giai cấp. Những năm qua, ngành đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ.

 

Công đoàn ngành đã tham gia tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, tạo điều kiện cho cán bộ, CNVCLĐ học tập, nâng cao trình độ. Điều kiện làm việc của cán bộ, CNVCLĐ ngày càng được cải thiện rõ rệt, nhiều đơn vị đã đầu tư trang bị công nghệ mới, tai nạn lao động giảm rõ rệt.

 

Đại hội đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu cũng như giải pháp đẩy mạnh phong trào cán bộ, CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn ngành lần thứ III. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn vì lợi ích người lao động, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”, trong giai đoạn này, Công đoàn ngành sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới của đất nước, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 

Công đoàn ngành tiếp tục tăng cường khối liên minh công-nông-trí thức, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng.

 

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Nông nghiệp-PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 -2018. Đồng chí Vũ Minh Khôi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành.

 

Tin, ảnh: Thanh Nga

3,373
Viết bình luận mới