Đội ngũ CNVCLĐ đã tăng về số lượng, chuyển biến về chất lượng

Cập nhật ngày: 25/06/2010 | 09:28 GMT+7

Trong những năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh ta đã có sự tăng trưởng về số lượng, chuyển biến tốt về chất lượng và thay đổi nhanh về cơ cấu. Nếu như đầu năm 2005, toàn tỉnh chỉ mới có 12825 CNVCLĐ thì đến nay đã có 22000 người...

Trong những năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh ta đã có sự tăng trưởng về số lượng, chuyển biến tốt về chất lượng và thay đổi nhanh về cơ cấu. Nếu như đầu năm 2005, toàn tỉnh chỉ mới có 12825 CNVCLĐ thì đến nay đã có 22000 người, chiếm 4,5% dân số và 8% lực lượng lao động của tỉnh. Trong đó, số lao động nữ gần 10.000 người, chiếm 44,8%; số lao động trong khu vực hành chính sự nghiệp chiếm hơn 66%, CNLĐ trong khu vực sản xuất, kinh doanh chiếm 33,8%. Cụ thể, CNLĐ trong các doanh nghiệp nhà nước có trên 5000 người, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước có 2405 người, tăng 1355 người. Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ cũng được nâng lên. Trong 5 năm qua, do đăc thù tỉnh mới thành lập nên số lao động mới tuyển dụng ở cả khu vực hành chính sự nghiệp và sản xuất, kinh doanh hầu hết tuổi đời còn trẻ, được đào tạo cơ bản. Hiện tại, số lao động có trình độ học vấn đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương chiếm 87,8%; trung học cơ sở và tiểu học chiếm 12,2%. Về chuyên môn, nghiệp vụ, số lao động có trình độ đại học, cao đẳng trở lên chiếm 43,6%, số lao động có trình độ trung cấp, sơ cấp chiếm 38,6%, còn lại là lao động phổ thông. CNVCLĐ đã có bước trưởng thành về kĩ năng, nghề nghiệp do được đào tạo và tiếp cận với kĩ thuật, dây chuyền công nghệ mới. Hầu hết, CNVCLĐ tỉnh nhà có lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.


Công nhân Công ty Daknoruco thu hoạch mủ cao su. Ảnh: N.T

Tuy nhiên, đội ngũ CNVCLĐ của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. CNLĐ trong các doanh nghiệp số lượng ít, trình độ tay nghề còn thấp. Một bộ phận CNVCLĐ, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước vẫn chưa được đào tạo cơ bản và chưa có hệ thống, tác phong công nghiệp và ý thức kỉ luật chưa cao, sự hiểu biết và thực thi pháp luật còn hạn chế. Một số cán bộ còn yếu về năng lực quản lý, ý thức rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỉ luật còn hạn chế. Các doanh nghiệp nhà nước có nhiều biến động do quá trình đổi mới, sắp xếp lại sản xuất, một số đã chuyển sang mô hình công ty cổ phần, một số thu hẹp sản xuất. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước tuy phát triển nhanh về số lượng, nhưng hầu hết đều có qui mô nhỏ, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mùa vụ. Số lao động được tuyển dụng mới hàng năm không nhiều, bình quân mỗi năm có khoảng 800 -1000 người được các doanh nghiệp tuyển dụng. Quan hệ lao động ở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước cơ bản ổn định, CNVCLĐ yên tâm sản xuất và công tác. Trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người sử dụng lao động tập trung vì mục đích lợi nhuận nên chưa chú tâm thực hiện đúng, đủ các qui định của pháp luật lao động về giao ước hợp đồng lao động, kí kết thỏa ước lao động tập thể và các chế độ bảo hiểm. Bên cạnh đó, người lao động do áp lực về việc làm, thiếu hiểu biết về pháp luật lao động, chưa quan tâm đúng mức đến quyền lợi đã được luật pháp bảo hộ, nên đã bị lợi dụng, chịu thiệt thòi…

 

Vấn đề việc làm và thu nhập của người lao động đang trở thành nỗi trăn trở của các cấp, các ngành. Tiền lương và thu nhập của người lao động còn ở mức thấp so với mặt bằng chung, đến thời điểm hiện tại bình quân đạt khoảng 1,8 triệu đồng/người/ tháng. Trong đó, lương bình quân CNLĐ ở doanh nghiệp nhà nước khoảng 2,7 triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp ngoài nhà nước khoảng 1,3 triệu/người/tháng. Có khoảng 60% CNVCLĐ tạo nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp và các hoạt động dịch vụ khác. Trong điều kiện giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao, mà với mức thu nhập này thì phần lớn CNVCLĐ không có điều kiện cải thiện đời sống của bản thân, gia đình và khó khăn trong việc đầu tư nuôi con ăn, học…

 

Từ thực tế trên cho thấy, các cấp chính quyền, các ngành cùng các tổ chức chính trị cần phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời huy động tinh thần đoàn kết trong CNVCLĐ tỉnh nhà, khắc phục khó khăn để chung tay xây dựng quê hương phát triển. Bên cạnh đó, mỗi CNVCLĐ cần đem tinh thần, nhiệt huyết cống hiến, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển; tự giác học tập, đổi mới, sáng tạo trong công tác cũng như lao động sản xuất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Thanh Nga

5,497
Viết bình luận mới