Gia Nghĩa, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Cập nhật ngày: 12/09/2014 | 09:20 GMT+7

Trong hai ngày 9 và 10/9, Liên đoàn Lao động thị xã Gia Nghĩa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn và triển khai các văn bản của Đảng cho 107 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra và kế toán cho các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Theo đó, các học viên được tiếp thu các chuyên đề như: Hướng dẫn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2014 - 2017) tại các công đoàn cơ sở; Triển khai các văn bản mới về tài chính công đoàn, tiền lương và trách nhiệm của công đoàn cơ sở; Công đoàn tham gia và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Quang Hùng

 

2,394
Viết bình luận mới