Hiệu quả từ công tác kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn

Cập nhật ngày: 26/02/2018 | 10:19 GMT+7

Nhằm quản lý, bảo đảm chi tiêu đúng mục đích, hiệu quả nguồn kinh phí hoạt động, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tăng cường công tác kiểm tra tài chính, tài sản.

Theo đó, chỉ tính riêng năm 2017, toàn tỉnh đã có 653 lượt tổ chức công đoàn được kiểm tra việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Qua đánh giá của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, đa số các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, sử dụng tài sản. Hệ thống kế toán được chỉ đạo quản lý tốt.

Các công đoàn cơ sở xây dựng dự toán và báo cáo quyết toán cơ bản kịp thời. Nhiệm vụ thu, phân bổ kinh phí, đoàn phí về cấp dưới và trích nộp lên cấp trên đã được thực hiện đúng quy định. Việc chi tiêu ngân sách công đoàn áp dụng đúng các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Chứng từ kế toán ghi chép rõ ràng, hạch toán đúng nguyên tắc. Việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công đoàn từ cấp tỉnh tới cơ sở được thực hiện đúng quy định.  

Đặc biệt, các nguồn quỹ xã hội do công đoàn cấp trên cơ sở quản lý như: Quỹ “Mái ấm công đoàn”, Quỹ “Vì nữ công nhân, viên chức, lao động nghèo”, vốn vay giải quyết việc làm, kinh phí ủng hộ quà tết, từ thiện xã hội được chú trọng kiểm tra nhằm sử dụng đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghệ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, qua công tác kiểm tra cho thấy, phần lớn các cấp công đoàn thực hiện đúng chủ trương và phân bổ kinh phí đúng đối tượng quy định. Đặc biệt, những năm gần đây, việc sai phạm trong thực hiện công tác tài chính ở các công đoàn cơ sở đã giảm đáng kể. Hoạt động kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn không gì ngoài mục đích giúp các công đoàn thực hiện đúng quy định. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm, đơn vị chủ yếu nhắc nhở và hướng dẫn để các công đoàn thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, hiện nay một số công đoàn cơ sở trích nộp 2% kinh phí công đoàn chậm, có nơi trích nộp một lần vào thời điểm cuối năm. Do vậy, kinh phí phân bổ về cấp dưới không được kịp thời, nên ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động, phong trào ở cơ sở.

Bên cạnh đó, một thực tế cho thấy, hiện nay, việc thực hiện Nghị định 191 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn gặp rất nhiều khó khăn. Một số doanh nghiệp nợ kinh phí công đoàn có số lượng lớn và kéo dài như: Công ty Đông Bắc thuộc LĐLĐ huyện Krông Nô; Công ty Vật liệu xây dựng thuộc LĐLĐ huyện Chư Jút; Công ty TNHH MTV Nam Nung thuộc Công đoàn ngành  Nông nghiệp-PTNT. Việc quản lý chi tiêu kinh phí công đoàn một số đơn vị phần chi vượt dự toán còn cao nhưng trong năm lại không được phê duyệt kinh phí bổ sung. Một số công đoàn cơ sở lưu trữ chứng từ thu, chi còn thiếu sót và có lỗi nghiệp vụ.

Đây là những vấn đề mà LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đang tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở, góp phần đưa công tác tài chính công đoàn ngày càng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động, phong trào, vì quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Thanh Nga

3,806
Viết bình luận mới