Hiệu quả từ phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa

Cập nhật ngày: 01/01/2011 | 17:17 GMT+7

Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa là một trong những nội dung quan trọng trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Theo đó, các công đoàn cơ sở đã chủ động tuyên truyền gắn với việc bám sát nội dung, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển văn hóa – xã hội...

Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa là một trong những nội dung quan trọng trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Theo đó, các công đoàn cơ sở đã chủ động tuyên truyền gắn với việc bám sát nội dung, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển văn hóa – xã hội, kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng của cơ quan, đơn vị và các hoạt động chính của công đoàn cấp trên. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được công đoàn kịp thời phổ biến đến đông đảo CNVCLĐ. Trong 6 năm qua, các cấp công đoàn đã tuyên truyền chính sách, pháp luật và tập huấn bồi dưỡng cho gần 50.000 lượt CNVCLĐ, tuyên truyền viên ở cơ sở. Liên đoàn Lao động tỉnh đã kí kết với Sở Tư pháp về chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ ở các cơ quan, doanh nghiệp. Từ đó, CNVCLĐ đã có ý thức chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật, giảm thiểu vi phạm và tích cực phòng, chống các tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn luôn tạo điều kiện để CNVCLĐ tham gia học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghề nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của phong trào và phấn đấu thi đua làm tốt nhiệm vụ.


Công nhân Công ty Điện lực Đắk Nông kéo đường dây điện tại đường Đăm B’ri (Gia Nghĩa)

Thi đua cũng chính là động lực thúc đẩy khả năng sáng tạo của CNVCLĐ và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở cũng như quyết định đến thành công trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Nhiều cơ quan, hàng tuần, hàng tháng đều triển khai dọn dẹp vệ sinh, quét dọn, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, tạo môi trường trong lành, cảnh quan khang trang, đẹp đẽ. Nhiều cơ quan đưa những hoạt động này vào thi đua vừa tạo cơ sở để bình bầu, nhận xét cuối năm vừa góp phần quan trọng cho cán bộ, CNVCLĐ tự rèn luyện mình. Chẳng hạn như việc thực hiện chỉ thị cấm hút thuốc trong cơ quan, đơn vị, rèn luyện đạo đức đến thi đua làm tốt công tác chuyên môn, xây dựng gia đình văn hóa ở địa phương… đã góp phần xây dựng cá nhân văn hóa và tập thể văn hóa. Thông qua phong trào đã giúp cho CNVCLĐ tự uốn nắn mình trong đạo đức, lối sống, xây dựng tác phong làm việc nghiêm túc, có ý thức gương mẫu từ lời nói đến việc làm, tác phong lề lối làm việc. Có thể nói, lối sống văn hóa của mỗi CNVCLĐ hay cơ quan, đơn vị văn hóa đã tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt người dân. Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng qui chế làm việc, có phòng tiếp dân, tiếp khách lịch sự, thể hiện sự tôn nghiêm của công sở, cơ quan Nhà nước. Thái độ ứng xử, giao tiếp lịch sự, nhiệt tình, niềm nở của cán bộ, CNVCLĐ khi giao tiếp với nhân dân luôn nhận được sự khen ngợi.

 

Toàn tỉnh hiện có trên 800 cơ quan, đơn vị, hàng năm, luôn có từ 80% - 95% đăng kí thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, và số cơ quan đạt danh hiệu này luôn chiếm từ 75% - 90%. Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra công đoàn cơ sở vững mạnh, đơn vị văn hóa tại 21 cơ quan, đơn vị. Kết quả cho thấy, phong trào đã mang lại hiệu quả to lớn, CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Cơ quan, đơn vị chú trọng các nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng chính trị cho CNVCLĐ, phát triển kinh tế – xã hội, sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đủ việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Nội bộ các cơ quan, đơn vị đoàn kết, thực hiện tốt qui chế dân chủ và các nghĩa vụ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương. Các cơ quan, đơn vị đều đã thành lập và xây dựng lực lượng tự vệ, bảo vệ cơ quan, chấp hành chế độ bảo mật quốc gia; thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, qui chế làm việc, qui chế xây dựng đời sống văn hóa. Những đơn vị đã có trụ sở làm việc mới đều có đầy đủ các thiết chế văn hóa, môi trường làm việc “xanh – sạch - đẹp”, trang bị thiết bị phòng, chống cháy nổ, điều kiện làm việc của CNVCLĐ được an toàn. 

 

Bài, ảnh: Phan Đinh

7,868
Viết bình luận mới