HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hoạt động đã đa dạng, hướng về cơ sở

Cập nhật ngày: 07/03/2013 | 11:16 GMT+7

Ðại hội đại biểu lần thứ II Công đoàn tỉnh Ðắk Nông (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra 10 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, với khẩu hiệu hành động là:”Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và tổ chức công đoàn vững mạnh; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động...

Ðại hội đại biểu lần thứ II Công đoàn tỉnh Ðắk Nông (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra 10 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, với khẩu hiệu hành động là:”Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và tổ chức công đoàn vững mạnh; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh Ðắk Nông!”. Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh, qua 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) và hoạt động công đoàn đã đạt được những kết quả quan trọng, ngày càng phong phú, đa dạng, hướng về cơ sở.

 

Trước hết phải kể đến tổ chức công đoàn các cấp đã đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLÐ và các hoạt động xã hội. Hàng năm, công đoàn cơ sở (CÐCS) các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền hướng dẫn tổ chức đại hội CNVCLÐ, hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động...đảm bảo về nội dung, thời gian. Thông qua đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong các loại hình cơ quan, đơn vị đã có nhiều chuyển biến tốt; CNVCLÐ phát huy quyền làm chủ, tham gia vào các vấn đề việc làm, tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi cũng như xây dựng nội quy, quy chế làm việc…

 

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tăng cường công tác khảo sát tình hình việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động tại các doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài Nhà nước để tham gia đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng và người sử dụng lao động có các biện pháp đảm bảo việc làm, đời sống cho CNVCLÐ.

 

Các cấp công đoàn còn tham mưu, phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra chấp hành pháp luật lao động, quy định về an toàn vệ sinh lao động-phòng, chống cháy nổ tại các doanh nghiệp. Nhờ vậy, các doanh nghiệp ngày càng thực hiện tốt hơn pháp luật lao động nhằm đảm bảo chế độ, chính sách và an toàn cho người lao động.

 

Cùng với việc rà soát, điều chỉnh, phân bổ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (vốn 120), các cấp công đoàn tiếp tục động viên CNVCLÐ tham gia xây dựng Quỹ Mái ấm công đoàn để xây nhà tặng CNVCLÐ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, tổng số vốn 120 là trên 1,47 tỷ đồng, phân bổ cho 53 dự án vay, giải quyết việc làm cho 391 lao động. Quỹ Mái ấm công đoàn thì huy động được trên 373 triệu đồng để sữa chữa 11 căn nhà và xây mới 12 căn nhà tặng CNLÐ nghèo.

 

Tiếp đó là các cấp công đoàn tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLÐ, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Ðiển hình như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, với việc 100% công đoàn cơ sở đăng ký và tổ chức thi đua đã động viên CNVCLÐ tích cực, năng động, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; thực hành tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm quản lý hành chính, nâng cao hiệu suất làm việc, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường và xuất khẩu.

 

Phong trào “Xanh-sạch-đẹp, an toàn vệ sinh lao động” cũng được CÐCS các cơ quan, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLÐ tham gia. Phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” đã được các cấp công đoàn huyện, ngành triển khai thiết thực, cụ thể và bước đầu đã đem lại hiệu quả đến với nông thôn, nông dân, thể hiện sự liên minh chặt chẽ giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì và ngày càng phát triển, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia…

 

Có thể nói, tất cả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLÐ luôn được các cấp công đoàn tổ chức gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, địa phương, đơn vị.

 

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CÐCS và xây dựng tổ chức công đoàn cũng tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Qua hai năm đã thành lập mới 24 CÐCS, nâng tổng số CÐCS toàn tỉnh lên 732 đơn vị; kết nạp mới 1343 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số đoàn viên công đoàn lên 21.961 người. Các CÐCS xã, phường, thị trấn sau 6 năm thành lập và đi vào hoạt động đã đáp ứng được yêu cầu về thực hiện chức năng, nhiệm cụ công đoàn và nguyện vọng của đại đa số cán bộ, công chức tại địa phương.

 

Công tác vận động nữ CNVCLÐ cũng được các cấp công đoàn quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã khơi dậy, phát huy tiềm năng của chị em trong thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Nữ CNVCLÐ đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

 

Tường Mạnh

3,361
Viết bình luận mới