Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn huyện Đắk Mil

Cập nhật ngày: 25/06/2010 | 09:17 GMT+7

Ngày 22-6, Liên đoàn Lao động huyện Đắk Mil đã tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn huyện khóa VII...

Ngày 22-6, Liên đoàn Lao động huyện Đắk Mil đã tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn huyện khóa VII.

 

Theo đánh giá, hơn hai năm qua, các cấp công đoàn trong huyện đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội VII Công đoàn huyện đề ra, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội. Nội dung, hình thức hoạt động của công đoàn ngày càng đa dạng, chăm lo bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ). Công đoàn đã đi đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Công đoàn các cấp đã tuyên truyền các nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... cho CNVC-LĐ. Cùng với việc tham gia quản lý, tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong CNVC-LĐ thì các cấp công đoàn còn tích cực vận động đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội. Cụ thể như CNVC-LĐ đã đóng góp trên 470 triệu đồng ủng hộ đồng bào thiên tai, lũ lụt, quà tết chiến sỹ, người nghèo. Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, nhất là trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã có bước phát triển. Các cấp công đoàn đã kết nạp mới 205 đoàn viên và thành lập mới 4 tổ chức công đoàn cơ sở. Tỷ lệ công đoàn cơ sở đạt vững mạnh hàng năm là 85%, vượt chỉ tiêu so với đại hội đề ra. Công tác chăm lo đời sống đoàn viên cũng được thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo dựng niềm tin của đoàn viên vào tổ chức.

 

Thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, thường xuyên thay đổi nội dung, hình thức sinh hoạt để thu hút ngày càng nhiều người lao động vào tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức, đơn vị, nhất là chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên cũng sẽ được chú trọng thực hiện có hiệu quả hơn.

 

Hội nghị đã bầu 8 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ II trong thời gian tới.

 

Hoàng Hoài

5,512
Viết bình luận mới